“Vật đưa vào miệng không làm con người dơ bẩn; nhưng điều gì ra từ miệng mới làm ô uế con người.” (Ma-thi-ơ 15:11)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Chúa ơi xin Ngài tha thứ vì nhiều lần chúng con đã vội vàng mà nói ra những lời làm tổn thương đến người khác. Nhưng xin Ngài đặt trong tấm lòng con tình yêu của Ngài và đặt trên môi miệng con những lời nói đầy tình yêu thương. Chúng con cảm ơn Ngài và cùng nhau cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Aban!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này