Khi đối diện với nan đề và thử thách trong cuộc sống có bao giờ bạn nghi ngờ về những lời hứa mà Đức Chúa Trời dành cho bạn không? Có điều nào có thể thay đổi lòng thành tín của Chúa dành cho chúng ta? Chúa muốn chúng ta học cách nhìn nhận mọi việc theo ý Chúa và nhìn xem Chúa thay vì chú tâm vào nan đề vì Ngài là Đấng thành tín không bao giờ thay đổi.

Hôm nay, ngày 12/04/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả José García chủ đề LÒNG THÀNH TÍN CỦA CHÚA.

“Nếu chúng ta thất tín, thì Ngài vẫn thành tín; vì Ngài không thể tự chối bỏ mình được.” (II Ti-mô-thê 2:13)

Tôi nhớ lại khoảng thời gian mà tôi không tìm được việc làm. Mỗi ngày trôi qua dù tôi nỗ lực và bền bỉ cầu nguyện đến đâu đi chăng nữa thì hoàn cảnh của tôi không lập tức thay đổi. Trong hoàn cảnh đó, tôi học được một bài học quý giá là dù chúng ta không nhận được điều mà chúng ta cần hoặc hoài bão trong cuộc sống của mình thì chính vào khoảnh khắc đó chúng ta cần phải tin cậy Đức Chúa Trời vẫn luôn là Đấng thành tín.

Theo quan niệm về chữ tín của con người, khi chúng ta thất hứa với người khác thì điều đó khiến mối liên hệ của chúng ta với họ bị sứt mẻ. Nhưng lòng thành tín của Đức Chúa Trời vượt quá quan niệm của loài người. Lòng thành tín của Chúa muôn đời còn y nguyên và không đổi dời. Khi đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời là Đấng thành tín trước mọi hoàn cảnh xung quanh thì dù không có việc làm hoặc không đạt được điều mong đợi thì Ngài khiến tôi nhận ra rằng Ngài mời gọi tôi nhìn xa hơn hoàn cảnh hiện tại của mình và nhận thấy điều mình đang có hiện nay.

Khi phục vụ trong mục vụ CBN, mỗi ngày trôi qua chúng tôi kinh nghiệm được lòng thành tín của Đức Chúa Trời trong những lúc chúng tôi phục vụ những người đang thiếu thốn, phục vụ lẫn nhau, nhìn thấy nụ cười của trẻ em, và nhận được cái ôm từ gia đình được Chúa ban phước lành. Chúng tôi cũng kinh nghiệm được những việc lạ lùng Ngài thực thi trên cuộc đời của mình khi chúng tôi học cách nhìn nhận hoàn cảnh xung quanh theo quan điểm của Chúa.

Chúng ta phải trung tín vì Đức Chúa Trời luôn giữ lòng thành tín với mình mỗi ngày. Thật là thách thức đối với chúng ta khi chúng ta phải làm theo sự dạy dỗ của Chúa về việc trung tín và xem đó tấm gương sống mỗi ngày để trung tín trong mọi việc chúng ta làm. Chúa Jêsus phán:

“Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn.” (Lu-ca 16:10)

Vì lẽ đó chúng ta đừng quên rằng khi chúng ta thất hứa với một ai đó thì chúng ta bất nghĩa với người đó và với Chúa nữa. Nhưng cảm ơn Chúa vì mỗi ngày trôi qua Chúa giúp chúng ta càng nhận biết Ngài càng hơn vì Chúa Jêsus đã gánh thay tội lỗi của chúng ta trên cây thập tự để khiến chúng ta tiến gần hơn với Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Chính Lời Chúa trong Kinh Thánh nhắc cho chúng ta nhớ rằng khi chúng ta tin nhận Chúa Jêsus là Đấng cứu chuộc mình thì chẳng những chúng ta nhận được sự sống đời đời mà Ngài còn tha thứ cho chúng ta khi chúng ta bất tín với Ngài.

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.” (I Giăng 1:9)

Tôi khích lệ bạn suy ngẫm câu Kinh Thánh trong sách II Ti-mô-thê 2:13: “Nếu chúng ta thất tín, thì Ngài vẫn thành tín; vì Ngài không thể tự chối bỏ mình được.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Ngài tha lỗi cho con vì nhiều lúc con bất tín, bỏ qua lời hứa nguyện với Ngài. Nhưng tạ ơn Chúa vì sự thành tín đời đời Ngài hằng dành cho chúng con. Chúa luôn có chương trình tốt nhất cho chúng con trong thời điểm của Ngài. Xin Chúa giúp con luôn trung tín với Ngài từ việc nhỏ nhất trong đời sống đức tin của con đến việc thực thi đại mạng lệnh mà Cha giao phó. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, hãy nhìn xa hơn hoàn cảnh hiện tại và dâng lời tạ ơn Chúa về điều bạn đang có hiện nay. Sự thành tín của Chúa muôn đời còn y nguyên và không đổi dời. Khi bạn hoàn toàn tin cậy vào sự thành tín của Chúa, chắc chắn bạn sẽ kinh nghiệm được quyền năng lạ lùng Ngài thực thi trên cuộc đời bạn.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này