Mỗi Cơ Đốc nhân đang bước trên hành trình đức tin với đích đến cuối cùng là Thiên Đàng. Chúng ta cần phải luôn hướng về phía đích đến ấy và tiến bước, để tăng trưởng không ngừng trong đức tin của mình. Sẽ có lắm gian nan thử thách, nhưng chúng ta phải một lòng vững tin nơi Cha, cũng như nâng đỡ và khích lệ những thế hệ sau tiếp mình.

Hôm nay, ngày 12/03/2023, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Gordon Robertson qua chủ đề TIẾN BƯỚC TRONG ĐỨC TIN.

“Với đức tin và tình yêu trong Đấng Christ Jêsus, hãy giữ những điều dạy dỗ chân chính mà con đã học nơi ta làm mẫu mực” (2 Ti-mô-thê 1:13)

Hành trình của dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập cũng giống như hành trình của chúng ta tiến về Thiên quốc. Người Y-sơ-ra-ên đã chứng kiến Biển Đỏ rẽ đôi. Họ được ban cho ma-na và nước uống trong sa mạc. Tuy nhiên, đến lúc sắp sửa được vào Ca-na-an, họ lại không tin cậy Đức Chúa Trời - nên họ phải lang thang suốt 40 năm trong đồng vắng.

Lãnh đạo của họ là Môi-se có mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời, ông đã được nói chuyện trực tiếp với Ngài và nhận luật pháp từ Ngài trên núi Si-na-i - nhưng rốt cuộc chính ông vẫn không được vào Đất Hứa. Ông nói với mọi người trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 3:26:

“Nhưng vì anh em mà Đức Giê-hô-va nổi giận cùng tôi…”

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cũng ban cho Môi-se một lời hứa tuyệt vời:

“Từ giữa anh em của chúng, Ta sẽ lập cho chúng một nhà tiên tri như con. Ta sẽ đặt lời Ta trong miệng người ấy và người ấy sẽ nói với chúng mọi điều Ta truyền dặn” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:18)

Chúa Jêsus đã hoàn thành lời hứa này với tư cách là một nhà tiên tri, nhà vua và thầy tế lễ. Đức Chúa Trời trút hết cơn thịnh nộ lên Con Ngài, để nhờ đó mà bạn và tôi được giải thoát.

Dĩ nhiên, giống như dân Y-sơ-ra-ên, chúng ta cần nhận biết rằng Đức Chúa Trời là ngọn lửa thiêu đốt. Tại mọi thời điểm trong cuộc hành trình, chúng ta phải quan sát xem Ngài đang hành động ra sao, để chúng ta có thể tăng trưởng từ vinh quang này sang vinh quang khác. Và khi tập trung vào đích đến cuối cùng, chúng ta cũng đồng thời khích lệ những người khác đang cùng đi với mình.

Đức Chúa Trời nói với Môi-se:

“Nhưng con hãy truyền lệnh cho Giô-suê, khích lệ và củng cố tinh thần Giô-suê vì chính người phải đi qua trước mặt dân nầy và dẫn họ vào nhận làm sản nghiệp xứ mà con sẽ thấy” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 3:28)

Thế hệ này cần phải truyền đức tin cho thế hệ tiếp theo và hướng dẫn họ cách thừa hưởng những lời hứa của Đức Chúa Trời. Môi-se nói trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:5:

“Nầy, tôi đã dạy cho anh em những mệnh lệnh và luật lệ đúng như Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi đã phán dặn tôi, để anh em tuân giữ khi ở trong xứ mà mình sẽ vào nhận làm sản nghiệp.”

Phao-lô lặp lại điều này khi viết thư cho Ti-mô-thê:

“Với đức tin và tình yêu trong Đấng Christ Jêsus, hãy giữ những điều dạy dỗ chân chính mà con đã học nơi ta làm mẫu mực” (2 Ti-mô-thê 1:13).

Môi-se đã có một Giô-suê để kế thừa. Phao-lô đã có một Ti-mô-thê để tiếp nối. Vậy, Ti-mô-thê của bạn là ai? Giô-suê của bạn là ai? Xin Chúa ban phước cho bạn trên linh trình, khi bạn chia sẻ đức tin của mình với thế hệ tiếp theo.

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa vì những ơn phước Ngài đổ xuống cho chúng con trong suốt linh trình. Xin giúp chúng con luôn vững đức tin nơi Ngài, nhắm đích đến mà chạy. Xin dạy chúng con cách truyền lửa đức tin cho thế hệ tiếp theo và giúp họ thừa hưởng những lời hứa của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen.

Quý thính giả thân mến, bạn có luôn hướng mắt về Chúa trên linh trình đức tin không? Bạn có nhắm đích đến vinh quang mà chạy, mặc cho bão táp phong ba đang bủa vây xung quanh không? Bạn có truyền lại cho thế hệ tiếp theo một tinh thần can đảm, một đức tin không nao sờn nơi Cha yêu dấu của chúng ta không? Đích đến Thiên Đàng không còn xa, nguyện rằng chúng ta sẽ tiếp tục tiến bước với Chúa cách vững vàng. Và mỗi một ngày, hãy cầu nguyện và truyền lại đức tin cũng như tinh thần hầu việc Chúa cho người kế thừa của bạn.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này