Là những người đã được cứu chuộc, Cơ Đốc nhân được lớn lên trong sự thờ phượng và gần gũi với Chúa hằng ngày. Tuy nhiên, Đấng mà chúng ta đang thờ phượng yêu thích những ai đến với Ngài bằng cả tấm lòng và tâm trí. Là những người mang hình ảnh Đấng Christ, chúng ta cần phải làm gì với những ân tứ Chúa ban cho, và sử dụng những ân tứ đó như thế nào trong sự thờ phượng Chúa để đem sự khích lệ đến cho người khác?

Hôm nay, ngày 13/06/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jonathan Macnab qua chủ đề ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA TÂM THẦN VÀ LẼ THẬT

“Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình.” (I Cô-rinh-tô 14:33)

Trước khi gặp Chúa, tôi thật là một người cứng lòng. Ngoài mình ra, tôi chẳng quan tâm tới ai. Ở một khía cạnh nào đó, điều này đúng với tất cả chúng ta, cho đến khi tình yêu bao dung của Đức Chúa Trời tuôn tràn vào lòng chúng ta qua Chúa Thánh Linh (Rô-ma 5:5). Nhưng rồi Chúa Jesus đã đến với tôi.

Con Một Đức Chúa Trời đã giải cứu tôi khỏi bản ngã của chính mình và ban cho tôi một cuộc đời với mục đích mới. Và Thánh Linh của Ngài đã bắt đầu đổi mới tấm lòng chai đá của tôi. Tuy là kiểu người khá lý trí, nhưng Chúa đã đến với cá nhân tôi thật dịu dàng, trước tiên Ngài đổi mới tâm trí tôi bằng cách khơi dậy những giác quan về sự trật tự trong tôi. Ngài cho tôi thấy cách Ngài vận hành thế giới này như thế nào, và cũng như con người, là tạo vật mang hình ảnh của Ngài, cư xử ra sao. Tôi đã phạm luật lệ Ngài, và chính những điều xấu đó đã làm cho tôi không kinh nghiệm được sự tự do và tốt lành của Đức Chúa Trời. Và tôi cần để cho lời Ngài định hình lại đời sống mới của tôi trong Đấng Christ.

Nhưng sau đó tôi đã nhận ra vài điều. Tôi đã không thật sự gần gũi với Chúa. Tôi tưởng rằng mình đã hiểu và vâng lời Ngài. Ngài đã cho tôi thấy tấm lòng là nguồn của sự sống. (Châm ngôn 4:23), nhưng dường như tấm lòng và tâm trí tôi không đồng điệu được với nhau. Tôi cần Chúa làm cho tấm lòng mình được lớn lên, và Chúa cho tôi biết rằng tình yêu của tôi dành cho Ngài sẽ lớn lên khi tôi được đổ đầy bằng Thánh Linh của Ngài. Chúa đã đưa tôi đến với lời Ngài:

Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. (Giăng 4:23-24).

Đức Chúa Trời ao ước tôi thờ phượng Ngài không chỉ bằng lí trí, rằng tôi phải yêu Ngài với hết cả tâm trí, nhưng còn bằng tâm thần, nghĩa là yêu mến Ngài hết lòng, hết linh hồn nữa.

Và tôi đã bắt đầu một cuộc hành trình trong vài năm để khám phá ra tấm lòng của Đức Chúa Trời. Trên hành trình ấy, tôi đã nhận ra rằng: Chúa là Đức Chúa Trời của tâm thần và lẽ thật. Ngay từ buổi ban đầu, Chúa là Ngôi Lời (logos) – Đấng sắp đặt vũ trụ cách trật tự (Giăng 1). Đồng thời Ngài cũng là Thần vận hành trên mặt nước, bằng sự sáng tạo vô biên của Chúa, Ngài khiến cho mặt đất trống không trở nên thế giới xinh đẹp mà ngày nay chúng ta thấy (Sáng thế ký 1).

Mỗi chúng ta đã được giải cứu khỏi tội lỗi nhờ đặt đức tin vào công tác cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Jesus, và khi Ngài cứu chúng ta, Ngài cũng ban cho chúng ta Thần của Ngài. Có nghĩa là chúng ta được tự do, vì Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó. (2 Cô-rinh-tô 3:17). Hiện nay chúng ta được tự do. Nếu Thần Đức Chúa Trời xưa đã dựng nên thế giới từ không thành có, thì nay Ngài cũng có thể ban cho chúng ta những ân tứ để chúng ta phục vụ trong gia đình của Đức Chúa Trời, cũng như cho thế giới hư mất này. Như Phao-lô đã nói trong 1 Cô-rinh-tô 14:26, những ân tứ này đem đến sự ích lợi trong sự thờ phượng Chúa của chúng ta với những Cơ Đốc nhân khác.

Khi chúng ta nhóm lại cùng nhau, mỗi người được Chúa ban cho những ân tứ, khả năng, đó thể là một bài ca, bài học thuộc linh, giải thích Lời Chúa, hãy dùng điều đó để gây dựng lẫn nhau.

Mỗi chúng ta phải đem tới những điều khích lệ nhau vì chính Thánh Linh đã giải phóng và hiệp chúng ta lại với nhau, để chúng ta cũng bày tỏ Ngài ra.

Sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo Hội Thánh. Lẽ thật trong Lời Chúa cho chúng ta biết rằng trong Hội Thánh phải có trật tự trong sự nhóm lại, và hết thảy đều được tự do thể hiện ân tứ của mình hầu gây dựng những chi thể trong thân thể của Đấng Christ. Cũng như vậy, trong gia đình nhỏ ấy, chúng ta sẽ kết quả càng thêm, Đức Chúa Trời đã ban thứ tự trong Hội Thánh của Ngài để mỗi chi thể đều được tăng trưởng.

Ấy vậy, hỡi anh em, hãy trông mong ơn nói tiên tri, và đừng ngăn trở chi về điều nói tiếng lạ. Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự. (1 Cô-rinh-tô 14:39-40).

Cầu nguyện: Lạy Chúa của con, con tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời của tâm thần và lẽ thật. Ngài đã cho con thấy rằng sự nhận biết Ngài chính là sự sống đời đời, và con muốn được biết rõ Ngài càng hơn cũng như được dư dật trong sự sống Ngài. Xin Chúa mở đôi mắt của tấm lòng con để con được biết Ngài cách đầy trọn, xin rèn thử con để cho qua sự thờ phượng Ngài, chúng con phản ánh chính Ngài. Xin Chúa khiến thì giờ thờ phượng Chúa lúc riêng tư của con, hay lúc cùng với Hội Thánh đều được kết quả và gây dựng. Chúng con tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời của mỗi chúng con.

Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, bạn có đang nhận biết mình đang thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời của tâm thần và lẽ thật? Hãy cầu xin Đức Thánh Linh đầy dẫy trong đời sống bạn, để Ngài giúp bạn kết quả khi bạn sử dụng ân tứ để phục vụ Ngài. Hãy tiếp tục kinh nghiệm sự ngọt ngào khi bạn đến thờ phượng Ngài – là Đức Chúa Trời của tâm thần và lẽ thật – và bày tỏ danh Ngài cho những người xung quanh.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này