Kinh Thánh nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự hiệp một. Hiệp một giúp chúng ta hoàn thành những việc mà một cá nhân không làm được. Hiệp một tạo nên sức mạnh phi thường. Tuyệt vời hơn cả, Chúa hứa rằng Ngài sẽ ngự giữa những người hiệp lại vì danh Ngài, và làm thành bất cứ điều gì họ cầu xin.

Hôm nay, ngày 16/01/2023, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Gordon Robertson qua chủ đề TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC HIỆP MỘT.

“Ta lại bảo các con, nếu hai người trong các con hiệp ý với nhau ở dưới đất mà cầu xin bất cứ điều gì thì Cha Ta ở trên trời sẽ ban cho họ” (Ma-thi-ơ 18:19)

Khi chúng ta cầu nguyện trong tinh thần hiệp một và đồng thuận, phép lạ sẽ xảy ra.

Sự hiệp một đầu tiên xuất hiện trong Sáng Thế Ký 1:26, khi Đức Chúa Trời phán:

“Chúng Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta và giống như Chúng Ta.”

Đức Chúa Cha, Ngôi Lời và Đức Thánh Linh đồng hiện diện trong sự sáng tạo với mục đích thống nhất.

Hiệp một là sức mạnh. Chúa Jêsus hứa trong Ma-thi-ơ 18:19 rằng:

“Ta lại bảo các con, nếu hai người trong các con hiệp ý với nhau ở dưới đất mà cầu xin bất cứ điều gì thì Cha Ta ở trên trời sẽ ban cho họ.”

Không có lời hứa nào tuyệt vời hơn thế - “bất cứ điều gì” cũng sẽ được ban cho. Và Ngài đảm bảo với chúng ta trong câu tiếp theo:

“Vì nơi nào có hai, ba người nhân danh Ta họp nhau lại thì Ta sẽ ở giữa họ.”

Khi chúng ta hiệp ý với nhau nhân danh Chúa Jêsus, Ngài sẽ hiện diện giữa chúng ta. Nếu chúng ta hiệp ý với nhau cầu xin bất cứ điều gì, thì Ngài sẽ thực hiện điều ấy.

Trong những ngày đầu mới thành lập đài CBN, chúng tôi cầu nguyện mỗi ngày cho những nhu cầu cơ bản nhất của mình. Nếu không có Chúa, trường quay của chúng tôi sẽ không có bóng đèn. Chúng tôi cầu nguyện xin từng chiếc bóng đèn theo đúng nghĩa đen. Chúng tôi cầu nguyện cho mọi chiếc máy ảnh, mọi thiết bị và cả việc trả lương cho nhân viên. Không gì quan trọng hơn việc đó. Và thành thật mà nói, chúng tôi không thể làm gì khác, bởi vì mọi thứ đều vượt quá khả năng.

Và rồi Mục vụ “The 700 Club” được thành lập vì cha tôi đã cầu nguyện rằng: sẽ có 700 người dâng hiến 10 đô-la một tháng để những chương trình của đài CBN có thể tiếp tục phát sóng. Và lời cầu nguyện này hoàn toàn là một hành động của đức tin, bởi vì tín hiệu truyền hình của chúng tôi còn không đến được các vùng lân cận. Kinh Thánh chép rằng đừng coi thường các việc nhỏ nhoi trong ngày đầu, và đó chính xác là cách chúng tôi bắt đầu.

Tầm quan trọng tối thượng của sự hiệp nhất là Đức Chúa Trời sẽ đến ngự giữa chúng ta. Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1 chép:

“Đến ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ.”

Sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh đã làm ứng nghiệm Thi Thiên 133:

“Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp biết bao! … Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước tức là sự sống cho đến đời đời.”

Để có được sức mạnh của sự hiệp một, chúng ta phải bước đi trong tinh thần tha thứ và yêu thương. Chúa Jêsus dạy chúng ta phải lấy cây đà trong mắt mình trước khi lấy cái rác trong mắt người khác (Ma-thi-ơ 7:3-5). Khi tình yêu Ngài tuôn chảy qua chúng ta, và chúng ta có mối tương giao với Đức Thánh Linh, thì danh Ngài sẽ được bày tỏ qua tình yêu thương chúng ta dành cho mọi người. Qua đó, chúng ta có được tinh thần hiệp một, và kiện toàn những sứ mệnh Chúa đã định cho chúng ta.

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa vì lời hứa tuyệt vời của Ngài, rằng ở đâu có đôi ba người hiệp ý với nhau thì ở đó có sự hiện diện năng quyền của Ngài, và Ngài sẽ làm thành mọi điều chúng con cầu xin. Xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng hiệp một, tiếp tục cùng nhau chung tay xây dựng Nhà Chúa và rao truyền danh Ngài ra khắp đất. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen.

Quý thính giả thân mến, ma quỷ thường toan tính chia rẽ các chi thể trong Đấng Christ, lập mưu để chúng ta không thể hiệp một theo ý Chúa. Đừng bị sập bẫy, hãy sống với nhau bằng tình yêu thương gắn bó, cùng hiệp một lòng để hoàn thành sứ mệnh mà Chúa đã giao cho chúng ta. Và hãy luôn ghi nhớ rằng khi chúng ta hiệp một, sự hiện diện của Chúa sẽ luôn bao phủ và đổ đầy năng quyền Thánh Linh trên đời sống của mỗi chúng ta.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này