Tin Chúa không phải chỉ đơn thuần là gia nhập vào một tổ chức, một cộng đồng và ngồi đó hưởng phước. Tin Chúa là một cam kết rằng bạn yêu mến Chúa và hầu việc Ngài. Chúa có sứ mạng dành cho bạn, vậy bạn có sẵn lòng nhận lấy và thi hành, hay bạn sẽ viện cớ và chối từ?

“Tôi thưa: “Ôi! Lạy Chúa Giê-hô-va! Con không biết ăn nói thế nào, vì con còn non trẻ.” Nhưng Đức Giê-hô-va phán với tôi: “Đừng nói: ‘Con còn non trẻ;’ vì con sẽ đi khắp nơi nào Ta sai con đi, và sẽ nói mọi điều Ta truyền con nói. Đừng sợ chúng nó, vì Ta ở với con để giải cứu con.” Đức Giê-hô-va phán vậy. Rồi Đức Giê-hô-va đưa tay chạm vào miệng tôi. Đức Giê-hô-va phán với tôi: “Nầy, Ta đã đặt lời Ta trong miệng con.” (Giê-rê-mi 1: 6-9)

Đức Chúa Trời có một sứ mạng cho Giê-rê-mi. Sứ mạng này có dễ dàng, vui vẻ hay không? Câu trả lời là không! Nó có khiến ông trở nên nổi tiếng không? Có! Nhưng không phải nổi tiếng theo cách mà hầu hết người ta muốn. Đức Chúa Trời truyền lệnh cho Giê-rê-mi đi đến các anh chị em của mình ở quê nhà ở Y-sơ-ra-ên và bảo họ hãy ăn năn và trở về cùng Chúa.

Giê-rê-mi biết điều đó sẽ khiến rất nhiều người tức giận. Ông hiểu rằng mình có thể bị xử tử vì tội phản quốc. Do đó, ông đã viện nhiều lý cớ với Chúa để nói rằng mình không phải là người thích hợp cho nhiệm vụ này.

“Tôi thưa: “Ôi! Lạy Chúa Giê-hô-va! Con không biết ăn nói thế nào, vì con còn non trẻ.” Nhưng Đức Giê-hô-va phán với tôi: “Đừng nói: ‘Con còn non trẻ;’ vì con sẽ đi khắp nơi nào Ta sai con đi, và sẽ nói mọi điều Ta truyền con nói. Đừng sợ chúng nó, vì Ta ở với con để giải cứu con.” Đức Giê-hô-va phán vậy. Rồi Đức Giê-hô-va đưa tay chạm vào miệng tôi. Đức Giê-hô-va phán với tôi: “Nầy, Ta đã đặt lời Ta trong miệng con.” (Giê-rê-mi 1: 6-9)

Mặc dù Giê-rê-mi cố gắng trình bày, nêu lý do là mình không thể phục vụ Chúa, nhưng Chúa không từ bỏ ông. Ngài khích lệ ông rằng, “Ta ở với con để giải cứu con”.

Cơ Đốc nhân ngày nay cũng có thái độ tương tự như vậy một cách tự nhiên. Chúng ta đưa ra những lý do có vẻ như rất hoàn hảo để giải thích vì sao mình không thể vâng theo sứ mạng mà Chúa đã truyền cho chúng ta: “hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người". Chúng ta nói với bản thân mình và nói với Chúa rằng, “Con không có nhiều kiến thức về Kinh Thánh. Rồi người ta sẽ nghĩ con như thế nào? Con không muốn họ nói xấu sau lưng con. Có thể con sẽ bị mất việc. Hãy để ai khác nhận lãnh sứ mạng này.”

Nỗi sợ là một động lực tuyệt vời nhưng nó cũng là một chất ức chế lớn hơn. Chúa nhìn thấy nỗi sợ hãi trong lòng Giê-rê-mi và ngay lập tức, Ngài nói, “ Đừng sợ chúng nó”. Kinh Thánh dạy rằng “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan” (Châm Ngôn 9:10) còn “Lo sợ loài người là một cạm bẫy” (Châm Ngôn 29:25). Hãy để đức tin chiến thắng nỗi sợ hãi của bạn và vâng lời Chúa. Ngài sẽ không làm bạn thất vọng nếu bạn vâng theo lời Ngài. Ngài sẽ nâng đỡ bạn.

Liệu Chúa đã đưa tay chạm vào miệng bạn hay chưa? Liệu Ngài đã đặt lời Ngài trong miệng bạn hay chưa? Nếu Chúa không làm điều này thì bạn không bao giờ có thể hoàn thành sứ mạng mà Ngài giao phó. Nó giống như vị tướng giao cho một người lính mới nhập ngũ làm một nhiệm vụ đặc biệt trong hạm đội hải quân tinh nhuệ. Làm thế nào chúng ta có thể thực sự để Ngài đặt những lời của Ngài trong miệng của chúng ta? Hãy đọc Kinh Thánh! Hãy học Kinh Thánh! Hãy giấu Lời Chúa trong lòng! Hãy dành thời gian để Ngài nói chuyện với bạn qua việc học Kinh Thánh và cầu nguyện. Khi Thánh Linh của Ngài ngự trị trong tấm lòng bạn, Lời của Ngài sẽ chạm đến môi miệng bạn và nỗi sợ hãi sẽ tan biến.

Chúa không bao giờ kêu gọi chúng ta làm điều gì đó cho Ngài mà Ngài lại không ban năng lực để chúng ta làm. Nếu chúng ta sẵn lòng nhận lấy nhiệm vụ, hãy dành thời gian tìm biết Chúa một cách khắng khít. Khi mối liên hệ của chúng ta với Chúa tăng trưởng, chúng ta sẽ được Ngài “thăng chức" và giao phó cho những nhiệm vụ quan trọng hơn.

Mục đích của bạn trên đất là chiếu sáng tình yêu của Chúa cho thế giới hư mất. Nếu bạn chọn chấp nhận thì nhiệm vụ của bạn đang chờ sẵn. Hãy mở tai và mở tấm lòng mình cho Chúa và vui mừng về những điều sắp đến khi bạn hầu việc Ngài trong Thánh Linh và lẽ thật.

Cầu nguyện: Chúa ơi, dù con không xứng đáng nhưng cảm ơn Ngài đã cứu chuộc và sử dụng con. Xin ban năng lực cho con, xin đưa tay chạm vào miệng con và đặt lời của Ngài trong con. Con muốn nói với Ngài rằng, “có con đây, xin hãy sai con". Trong danh Chúa Giê-xu. A-men.

Bạn thân mến, Chúa có sứ mạng dành cho bạn. Bạn có sẵn lòng nhận lấy một cách vâng phục và không nghi ngại? Nếu bạn quyết định chấp nhận nhiệm vụ, hãy đọc và học Lời Chúa mỗi ngày, hãy bắt đầu và tiếp tục chia sẻ Phúc m cứu rỗi ngay hôm nay.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này