Dù bạn đã tha thiết cầu nguyện nhưng công việc vẫn thất bại, tài chính vẫn sa sút và một người thân yêu vẫn cứ ra đi mãi mãi. Có những tình huống xảy ra mà tâm trí hữu hạn này không sao hiểu nỗi. Bài học hôm nay khích lệ bạn dù hoàn cảnh trong đời có thế nào thì hãy cứ hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực mà yêu kính Chúa vì sự thành tín và nhân từ của Ngài không bao giờ thay đổi.

“Ở Ai Cập không đủ mồ chôn hay sao mà ông đem chúng tôi vào chết trong hoang mạc nầy? Ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì chứ?” (Xuất Ai Cập Ký 14:11-12)

Những tai vạ mà Đức Chúa Trời dùng để thuyết phục Pha-ra-ôn hãy để cho dân Ngài đi khiến cho cả người Ai Cập lẫn Y-sơ-ra-ên đều phải ngạc nhiên. Người Ai Cập ngạc nhiên bởi vì họ cảm thấy sợ hãi trước quyền năng lớn lao của Chúa. Còn Y-sơ-ra-ên ngạc nhiên là bởi vì họ nhận được sự bảo vệ khỏi những tai vạ kinh khiếp giáng trên xứ.

Chúa phân rẽ nước biển ở trước mặt người Y-sơ-ra-ên khi họ chạy đến đường cùng, nơi phía trước là vùng biển mênh mông. Họ bước xuống biển và đi trên đất khô với hai bức tường nước cao lớn ở hai bên mình. Quân đội Ai Cập với khí giới hùng hậu đang đuổi theo đằng sau họ. Và Y-sơ-ra-ên nhìn xem Chúa tiêu diệt toàn bộ đạo binh quân thù.

Phải nói rằng bất cứ ai nhìn thấy những điều như vậy đều không thể nào nghi ngờ quyền năng và sự chu cấp của Chúa cho dân Ngài. Nhưng ngoại lệ lại là chính những con người đó.

Dân Y-sơ-ra-ên nói với Môi-se : “Ở Ai Cập không đủ mồ chôn hay sao mà ông đem chúng tôi vào chết trong hoang mạc nầy? Ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì chứ?” (Xuất Ai Cập Ký 14:11-12)

Chuyện gì vậy? Làm thế nào họ có thể nói ra những lời như vậy? Tại sao họ có thể quên Chúa đã nhân từ, thành tín đối với họ như thế nào. Chính Ngài đã giải cứu họ khỏi cảnh sống nô lệ. Ngài bảo vệ họ khỏi những tai vạ kinh khiếp mà dân Ai Cập phải trải qua. Nhưng rồi khi đối diện với những khó khăn, họ dám thốt lên rằng thà sống trong cảnh nô lệ còn tốt hơn bước đi trong chương trình của Chúa.

Hoàn cảnh trước mắt khiến họ quên mất những gì Chúa đã làm cho họ trong quá khứ. Bản chất tội lỗi trong con người họ đã khuấy động họ nghi ngờ lòng nhân từ của Chúa.

Khi nói đến đây, dường như bạn và tôi đều thấy mình trong câu chuyện đó?

Thật tuyệt vời biết bao nếu có một đức tin vững vàng, luôn tin quyến vào sự nhân từ và thành tín của Chúa, không lo lắng hay dao động trước những gì xảy ra quanh mình.

Nhưng cuộc đời mang đến cho chúng ta nhiều thứ hơn. Những kinh nghiệm khác nhau trong đời đôi khi khiến đức tin của chúng ta lung lay. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa giải quyết một nan đề tài chính nhưng kết quả chỉ khiến chúng ta thất vọng. Chúng ta cầu xin sự chữa lành cho một người thân yêu rồi nhìn thấy người đó ra đi mãi mãi. Chúng ta không hiểu. Chúng ta thất vọng. Và rồi chúng ta trở nên những kẻ nghi ngờ.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:5 chép,

“Anh em phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực mà kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời”

Trong Mác 12:29-30, Chúa Giê-xu khẳng định rằng đó là điều răn lớn hơn hết.

Yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực là chìa khoá để chiến thắng sự nghi ngờ. Nó xây dựng đức tin của chúng ta cách vững vàng và loại bỏ mọi sự ngờ vực.

Trong Ê-sai 55:8, Đức Giê-hô-va phán: “Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta”.

Cố gắng để hiểu Chúa và chương trình của Ngài dựa trên lập luận logic của con người chỉ là vô ích và lãng phí thời gian mà thôi. Chúng ta không thể ngày hôm nay đi bộ trên biển như đi trên đất khô rồi ngày hôm sau lại nghi ngờ sự nhân từ Chúa.

Hoàn cảnh của chúng ta thay đổi nhưng Chúa không bao giờ đổi thay.

Hãy yêu Chúa ngay cả khi công việc chúng ta thất bại. Hãy yêu Chúa ngay cả khi người thân của chúng ta qua đời. Hãy chọn chấp nhận câu trả lời của Chúa và hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực mà yêu mến Ngài, đặc biệt là khi chúng ta không hiểu chương trình của Ngài.

Phải nhớ rằng chúng ta không sống cho cuộc đời tạm trên đất này. Thời gian ở đây chỉ là mong manh so với cõi đời đời.

Chúa Giê-xu phán: “Ai tìm cách cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình thì sẽ được lại” (Lu-ca 17:33).

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài yêu thương con cho dù nhiều lần con nghi ngờ. Con biết sự thành tín và nhân từ của Chúa là mới luôn mỗi ngày. Khi con không hiểu chương trình của Ngài, xin thêm sức và giúp đỡ để con có thể hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực mà yêu mến Ngài. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Bạn thân mến, có điều gì hay hoàn cảnh nào đang khiến bạn nghi ngờ Chúa hay không? Hãy cứ mạnh dạn thưa với Chúa những gì trong lòng bạn và xin Ngài giúp bạn cứ luôn tin cậy Ngài.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này