Có bao giờ bạn cảm thấy tình yêu thương mà bạn dành cho người khác phai nhạt dần đi theo năm tháng hay không? Có bao giờ bạn đánh mất lòng kính mến ban đầu với Đức Chúa Trời? Cảm xúc của con người dễ thay đổi nhưng tình yêu thương đời đời của Chúa Jêsus hằng còn mãi muôn thu không đổi dời.

Hôm nay, ngày 26/02/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Gordon Robertson chủ đề TÌNH YÊU THƯƠNG ĐỜI ĐỜI.

“Hãy bước đi trong tình yêu thương như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta, xả thân Ngài vì chúng ta như một lễ vật và sinh tế toả ngát hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 5:2)

Trong Ma-thi-ơ 24:12-13, Chúa Jêsus khích lệ chúng ta bền lòng kính mến Đức Chúa Trời dù đối diện với hoàn cảnh khó khăn:

“Và vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. Nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu.”

Chúa Jêsus tiếp tục phán trong câu 14 rằng: “Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân; bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến.”

Là những người tin Chúa, chúng ta được Chúa giao nhiệm vụ truyền bá Phúc Âm cho mọi quốc gia, mọi dân tộc và chúng ta thực hiện công tác đó vì lòng kính mến Ngài. Nhưng vì sao chúng ta lại nguội lạnh trong sự kính mến Chúa? Trong thời kỳ tự do và không còn bị bách hại thì một số người ngày càng xa cách Chúa và từ bỏ lòng kính mến ban đầu. Tuy nhiên, dù trong thời đại nào Chúa muốn chúng ta loan truyền về vương quốc của Ngài cho mọi dân tộc bằng cách chia sẻ về tình yêu thương của Ngài qua lời nói và hành động của chúng ta.

Thật vậy, Lời Chúa trong sách Ga-la-ti 6:9 khích lệ chúng ta: “Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. “

Căn cứ vào câu Kinh Thành này, chúng ta cứ kiên trì làm việc thiện thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Thế thì làm sao chúng ta có thể giữ vững lòng kính mến Chúa? Chính Lời Chúa trong 1 Giăng 4:8 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Ngoài ra trong Giăng 3:16 chép rằng: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Vì thế hãy loại bỏ những suy nghĩ sai lầm là bạn đang phản ứng theo lối mòn vì cớ sợ hãi, đơn độc và không đủ khả năng. Chính Lời Chúa trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chẳng có điều nào cản trở tình yêu thương, ân sủng và sự cung ứng mà Chúa dành cho chúng ta.

Sứ đồ Phao-lô viết trong Ê-phê-sô 2:4-5 rằng: “Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu.”

Nếu bạn cảm thấy bị từ bỏ hoặc lo lắng thì hãy dâng trình mọi suy nghĩ tiêu cực lên cho Ngài và sống trong sự tể trị của Ngài.

Ngoài ra sứ đồ Phao-lô còn viết trong sách Ê-phê-sô 3:17-19 rằng: “và bởi đức tin, Đấng Christ ngự trong lòng anh em. Tôi cũng cầu nguyện để anh em đâm rễ và vững lập trong tình yêu thương; để cùng với tất cả các thánh đồ, anh em có thể thấu hiểu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu ấy, và biết được tình yêu thương của Đấng Christ, là tình yêu vượt quá mọi sự hiểu biết, để anh em được đầy dẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời.”

Tình yêu thương chẳng những là đặc tính của Ngài mà còn là bản chất của Ngài. Chúa tuôn đổ tình yêu thương của Ngài trong lòng chúng ta.

Hơn thế nữa, tình yêu thương của Ngài tồn tại đến muôn đời, vô tận và không bao giờ thay đổi hoặc hư mất. Thật vậy, tình yêu thương của Chúa thật quá vĩ đại dành cho tất cả mọi người kể cả những người mà bạn ghét cay ghét đắng. Nhưng dù họ ra sao thì Ngài vẫn yêu thương và bằng lòng chết thay cho họ.

Chính Lời Chúa trong Ê-phê-sô 5:2 khích lệ chúng ta phải bước đi trong tình yêu thương như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta: “Hãy bước đi trong tình yêu thương như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta, xả thân Ngài vì chúng ta như một lễ vật và sinh tế toả ngát hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời.”

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì tình yêu thương đời đời mà Ngài dành cho con. Xin Chúa tha lỗi cho con vì những lúc yếu đuối con đã đánh mất lòng kính mến ban đầu dành cho Ngài. Xin Chúa giúp con tiếp tục bày tỏ lòng kính mến Ngài qua chính đời sống của con. Xin Chúa giúp con mạnh dạn chia sẻ tình yêu thương lớn lao, bất biến và không bao giờ thay đổi cho những người chưa biết đến danh Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Chúa Jêsus yêu bạn và tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta hằng còn đến đời đời. Hãy bước đi trong tình yêu thương của Chúa và cầu xin Chúa ban năng lực cho bạn để vượt qua những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này. Hãy bền lòng trong việc làm lành và tiếp tục loan báo Phúc Âm đến cho những dân tộc còn chưa biết đến tình yêu thương vĩ đại của Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

2 bình luận
oneway avatarThien sangtran
Con yêu kính Chúa
Trả lời -
26/02/2024
Ntruong ly
CẢM TA ƠN CHÚA KÍNH YÊU ✝️✝️✝️
Trả lời -
26/02/2024