Khi nhận biết những yếu đuối, khiếm khuyết của mình trong cuộc sống, chúng ta có xu hướng nương dựa vào ai đó hay điều gì đó. Tuy nhiên, phải biết rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời là Đấng Cứu rỗi, là Đấng bạn có thể tin cậy hoàn toàn để sống và phục vụ Ngài cách kết quả.

Hôm nay, ngày 27/05/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Andrew Murray qua chủ đề TRÔNG ĐỢI MỘT MÌNH CHÚA THÔI

“Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời, vì niềm hi vọng ta đặt nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là vầng đá và sự cứu rỗi của ta, cũng là nơi ẩn náu của ta; ta sẽ chẳng bị rúng động.”
(Thi Thiên 62:5-6)

Đặt niềm hy vọng nơi Đức Chúa Trời một cách liên tục là điều có thể làm, nhưng chỉ đặt hy vọng nơi một mình Ngài thì không dễ chút nào. Có thể lắm sẽ có những điều khác xen vào và ngăn trở phước hạnh của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Vì vậy, cụm từ “chỉ một mình” xuất hiện ở đây để chiếu rọi con đường phước hạnh một cách đầy tràn và chắc chắn. “Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời, vì niềm hi vọng ta đặt nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là vầng đá và sự cứu rỗi của ta”.

Chỉ có một Đức Chúa Trời, là nguồn của sự sống và nguồn hạnh phúc cho mọi tấm lòng. “Chỉ một mình Ngài là vầng đá” mà linh hồn chúng ta có thể đặt hy vọng vào.

Bạn muốn trở nên trọn lành? Trong Ma-thi-ơ 19:17, chính Chúa Giê-xu khẳng định, “Chỉ có một Đấng trọn lành mà thôi” và không có sự trọn lành, tốt đẹp toàn vẹn nào khác ngoài những gì đến từ Ngài.

Bạn muốn trở nên thánh khiết? Kinh Thánh tuyên bố, “Chẳng ai thánh như Đức Giê-hô-va” (1 Sa-mu-ên 2:2). Không có sự thánh khiết nào ngoại trừ sự thánh khiết mà Đức Chúa Trời qua Thánh Linh Ngài hà hơi và hành động bên trong bạn.

Bạn muốn sống và hầu việc Đức Chúa Trời cách vui mừng, đưa dẫn nhiều người đến sự cứu rỗi. Hãy lắng nghe những gì Chúa nói,
“Con không biết sao? Con chưa nghe sao? Giê-hô-va là Đức Chúa Trời đời đời, Đấng đã sáng tạo toàn cõi đất, chẳng mỏi mệt, chẳng yếu sức; sự hiểu biết của Ngài không thể dò được. Ngài ban năng lực cho người mệt mỏi, thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức… Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới” (Ê-sai 40:28,29,31).
Chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của bạn. Chỉ một mình Ngài là vầng đá của bạn. Hãy nói với linh hồn bạn: “Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời, vì niềm hi vọng ta đặt nơi Ngài”.

Bạn sẽ không tìm thấy nhiều người có thể giúp bạn điều này. Có nhiều anh em, bạn bè khuyên nhủ, khích lệ bạn đặt niềm tin vào những Hội Thánh, hệ thống giáo lý, những chương trình, kế hoạch, dự án… Nhưng linh hồn bạn phải nên trông đợi và nương dựa nơi một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Hãy để chỉ một mình Đức Chúa Trời Hằng sống chứ không phải một ai hay một điều gì khác là nơi bạn đặt niềm hy vọng của mình.
Tay chân, đầu óc, đôi mắt của chúng ta có thể đang chăm chú tham gia vào những nhiệm vụ của cuộc sống này. Nhưng linh hồn của chúng ta phải trông cậy nơi Chúa. Linh hồn của chúng ta được tạo dựng không phải cho thế giới này mà là cho cõi đời đời và cho Đức Chúa Trời. Hãy nói với linh hồn bạn, với sâu thẳm bên trong con người bạn, bằng tất cả sức lực và những gì có thể, hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, trông cậy một mình Ngài mà thôi.

Có hai kẻ thù lớn mà bạn phải cẩn thận: là thế gian và bản ngã của bạn. Hãy cẩn thận, đừng để những vui thú của thế gian, dù có vẻ là ngây thơ vô hại như thế nào đi nữa, ngăn trở bạn thưa với Chúa rằng, “Bấy giờ con sẽ đến bàn thờ Đức Chúa Trời, đến với Đức Chúa Trời là nguồn vui bất tận của con” (Thi Thiên 43:4). Chúa Giê-xu đã dạy về nguyên tắc từ bỏ chính mình trong Ma-thi-ơ 16:24, “Nếu ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta.” Cố gắng chiều theo bản ngã trong những điều nhỏ nhặt có thể khiến nó trở nên lớn mạnh trong những điều quan trọng hơn.

Hãy để Đức Chúa Trời là nguồn cứu rỗi và mọi khao khát của bạn. Hãy liên tục nói như tác giả Thi Thiên 62:1-2 rằng, “Linh hồn con an nghỉ nơi một mình Đức Chúa Trời; sự cứu rỗi của con từ Ngài mà đến. Một mình Ngài là vầng đá và sự cứu rỗi của con”. Dù nhu cầu thuộc linh hay thuộc thể của bạn là gì, bất kể mong muốn hay lời cầu nguyện của trái tim bạn, bất kể mối quan tâm của bạn liên quan đến công việc của Chúa hay công việc đời; trong sự tĩnh lặng hoặc trong sự vội vã của thế giới, trong sự thờ phượng chung hay trong giờ tĩnh nguyện cá nhân, hãy thưa với Chúa rằng, “Linh hồn con an nghỉ nơi một mình Đức Chúa Trời. Một mình Ngài là vầng đá và sự cứu rỗi của con.”

Đừng bao giờ quên hai lẽ thật nền tảng mà chúng ta đặt để sự trông đợi của mình trên đó. Lẽ thật này sẽ giúp bạn mỗi khi bạn bị cám dỗ để nghĩ rằng trông cậy Chúa là điều gì đó quá khó. Lẽ thật này chính là sự bất lực hoàn toàn của bạn và sự đầy đủ tuyệt đối của Đức Chúa Trời.

Hãy nhìn nhận bản ngã của con người bạn. Hãy đi sâu vào và nhìn xem có gì trong đó ngoại trừ tội lỗi và ham muốn xấu xa.

Hãy suy nghĩ về mối liên hệ với Đức Chúa Trời của bạn và sự tùy thuộc của bạn nơi Ngài. Hãy đi sâu vào trong từng khoảnh khắc bạn nhận lãnh ơn lành của Chúa, đi sâu vào trong giao ước cứu chuộc của Ngài, vào lời hứa phục hồi mà Ngài dành cho bạn. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể nói với linh hồn mình rằng, “Hỡi linh hồn ta, hãy trông cậy một mình Đức Chúa Trời mà thôi”.

Lời không đủ để diễn tả, tâm trí cũng không tài nào hiểu hết sự phong phú dư dật của lẽ mầu nhiệm vinh quang về Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Trời của chúng ta, trong sự dịu dàng và toàn năng vô hạn của tình yêu Ngài, đang chờ đợi để trở thành sự sống và niềm vui của chúng ta.
Thật tuyệt vời làm sao khi được thưa với Chúa rằng, “Linh hồn con an nghỉ nơi một mình Đức Chúa Trời.” Phải, hằng ngày con trông đợi Ngài.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì quyền năng vô hạn và tình yêu lớn lao Ngài bày tỏ trên cuộc đời con, sẵn sàng mời gọi con đặt để niềm trông cậy nơi Ngài. Con muốn thưa với Chúa rằng mỗi ngày, mỗi giây phút, mỗi khoảnh khắc trong đời, con đều trông cậy nơi Ngài. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, hãy đi sâu vào trong mối liên hệ của bạn với Đức Chúa Trời, trong lời hứa cứu chuộc, trong phước hạnh Ngài ban cho bạn. Bạn có nhìn thấy chỉ một mình Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi, là niềm trông cậy của bạn hay không. Hãy đến và giải bày nỗi lòng của bạn với Chúa ngay giờ này.

Thật tuyệt khi mỗi ngày chúng ta đều được kết nối với Chúa và với nhau. Oneway cũng rất vui vì nhận được những phản hồi hết sức chân thành của quí vị dành cho chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, ví dụ như "Chân thành cảm ơn anh chị biên tập và ekip đã làm nên chương trình đặc biệt ý nghĩa này. Chương trình này đã giúp tôi và những người đang được phục hồi thêm niềm tin yêu vào Chúa mỗi ngày!" Hay "Mỗi sáng dậy nghe lời Chúa tôi thấy lòng bình an, và luôn có sự tươi mới" Hoặc "Cảm ơn chương trình rất nhiều. Nhờ chương trình, con đã lấy lại được năng lượng sống". Đây thật sự là những lời khích lệ rất lớn dành cho chúng tôi, những người làm chương trình. Tạ ơn Chúa!

Oneway mong ước sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ và đồng hành của quí vị dành cho chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc, hướng dẫn về niềm tin hoặc dự phần trong sự dâng hiến bằng cách để lại bình luận trên Youtube, Facebook hoặc nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại 0898189819.

Xin chân thành cảm ơn!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này