Cơ Đốc nhân ai cũng muốn mình kinh nghiệm Chúa và những điều lớn lao Ngài làm. Tuy nhiên, liệu có bao giờ chúng ta quan tâm sau những kinh nghiệm đó là gì hay không? Liệu những lần chúng ta kinh nghiệm Chúa có đem đến sự biến đổi cho đời sống?

“Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài.” (I Phi-e-rơ 2:9)

Nếu Chúa ban cho chúng ta một cơ hội đặt biệt để kinh nghiệm Ngài nhưng sự kiện đó không làm thay đổi cuộc sống của chúng ta thì nó cũng chỉ đơn giản là một cuộc gặp gỡ bình thường mà thôi. Khi chúng ta để cho những sự kiện mà chúng ta trải qua thay đổi cuộc sống, thì những sự kiện đó chính là những kinh nghiệm mang tính biến đổi.

Trong Xuất Ai Cập Ký 24:9-11, Kinh Thánh cho biết Môi-se và A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu cùng bảy mươi trưởng lão Y-sơ-ra-ên nhìn thấy Đức Chúa Trời rồi sau đó ăn uống. Kinh Thánh cũng nói rằng Chúa không hành hại họ.

Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời đối với họ. Lẽ ra kinh nghiệm này phải biến đổi cuộc đời họ. Điều đáng buồn là 70 trưởng lão, Na-đáp, A-bi-hu và cả A-rôn lại không hề thay đổi triệt để.

Chúng ta biết điều này khi đọc Xuất Ai Cập Ký 32:1-4, ở đó dân sự nhóm hiệp xung quanh và thờ phượng con bò vàng. Không một ai trong số những người nói trên dám đứng lên để chống lại điều này, giữ cho dân sự khỏi phạm tội. Kinh nghiệm họ có được trên núi Si-nai lẽ ra phải khiến họ trở nên những lãnh đạo thực sự chứ không phải chỉ là những danh hiệu.

Nhưng trước khi phán xét những người này, chúng ta phải nhớ rằng có thể chúng ta ngày nay cũng giống như họ. Chúa ban cho chúng ta những trải nghiệm mang tính biến đổi còn chúng ta lại không để cho những trải nghiệm đó biến đổi mình.

Chúng ta đi xuống từ núi Si-nai, nghĩ rằng đó là một trải nghiệm tuyệt vời, một khải tượng lớn lao, và rồi chúng ta hỏi, “tối nay ăn gì”, “tối nay chúng ta xem chương trình gì,” “đi nhà thờ xong thì uống cafe ở đâu?”

Cơ Đốc nhân thường rất muốn được trải nghiệm, cầu xin Chúa cho mình hết kinh nghiệm này đến kinh nghiệm kia và luôn muốn điều sau phải lớn hơn điều trước. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ bao nhiêu kinh nghiệm mới là đủ, khi nào mới thấy thỏa lòng?

Họ không để những kinh nghiệm Chúa ban biến đổi mình trở nên giống Ngài. Họ không để bản thân được biến đổi để gần Chúa hơn, để làm công việc mà Ngài đã kêu gọi và đặt để. Họ không biết rằng đó mới chính là sự thỏa lòng thật sự trong Chúa.

Tất cả chúng ta phải để cho những cuộc hạnh ngộ, những kinh nghiệm Chúa ban làm biến đổi cuộc sống. Chúng ta phải nên cầu nguyện với Chúa, tìm cầu ý muốn Ngài, hỏi Chúa “Ngài có chương trình gì cho con khi để cho con ở trong những kinh nghiệm đó”. Sau đó, hãy nghiền ngẫm về mục đích Chúa dành cho chúng ta và cầu xin Chúa đem đến sự biến đổi của Ngài trong đời sống chúng ta.

Chúa đã chọn mỗi một người trong chúng ta trở nên dân thánh của Ngài. Chúa muốn biến đổi chúng ta trở nên những thầy tế lễ hoàng gia, nên dân tộc thánh và biến đổi thế giới cho Ngài.

Cầu nguyện: Chúa ơi, con khát khao được kinh nghiệm sự hiện diện và quyền năng Ngài. Con cũng khát khao rằng những trải nghiệm đó giúp con được biến đổi mỗi ngày, để con trở nên giống Chúa càng hơn và hết lòng với sự kêu gọi mà Ngài đặt để trên đời sống con. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Bạn thân mến, bạn đã từng kinh nghiệm Chúa như thế nào, và kết quả bạn có được từ những kinh nghiệm đó là điều gì? Bạn có thấy mình gần Chúa hơn mỗi ngày, yêu Chúa hơn và hết lòng làm công việc Chúa càng hơn hay không?

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

1 bình luận
Ndavid Niel
làm thế nào để đức tin vững mạnh
Trả lời -
31/01/2020