Một người leo núi sẽ hiểu được những trở ngại to lớn mà mình cần phải vượt qua là thể nào. Hành trình theo Chúa của chúng ta cũng có thể ví sánh như việc leo núi với bao khó khăn, trắc trở. Thay vì nhờ sức riêng thì điều chúng ta cần làm là phải trông cậy nơi Chúa Jêsus Christ là Đấng giúp chúng ta chiến thắng và ban bình an cho chúng ta. Đức Chúa Trời luôn hướng dẫn và giúp đỡ chúng ta trong linh trình theo Ngài.

Hôm nay, ngày 30/11/2023, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Brenda Williams qua chủ đề ÂN ĐIỂN CÀNG HƠN

“Nhưng Chúa phán: “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2 Cô-rinh-tô 12:9)

Có những lúc tôi phải đối diện với thử thách vượt quá sức chịu đựng. Tôi chỉ biết than khóc kêu cầu cùng Chúa. Lúc đó, tôi tin chắc rằng Chúa sẽ đồng hành cùng tôi và giúp tôi từng bước vượt qua thử thách. Thật phước hạnh thay khi tôi được bước đi từng bước một với Ngài.

Tôi từng kinh nghiệm những thách thức trong cuộc sống cũng giống như việc vượt qua những ngọn núi cao. Nhưng Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ dẫn dắt, giúp đỡ và ban khôn ngoan cho chúng ta y như Lời Chúa được chép Thi Thiên 37:23, 51:6. Chúa cũng ban cho chúng ta lòng can đảm để hướng về phía trước (Giô-suê 1:9).

Bạn tôi và người bạn leo núi với cô đã trải qua khóa huấn luyện chuyên môn. Gần đây, họ đi bộ khoảng 8km trong đoạn đường gồ ghề trên một ngọn đồi. Họ đã đi băng qua những khu rừng đầy những tảng đá lớn. Họ lần theo con đường mòn hẹp in dấu chân đã đi. Vì thế họ cần phải thật sự tập trung để hoàn tất đoạn đường đi của mình. Suốt đoạn đường đi, họ dùng lời Chúa trong sách 1 Phi-e-rơ 5:7 để khích lệ lẫn nhau rằng Đức Chúa Trời ở cùng họ.

Thật vậy, hành trình hiểm trở khi leo núi cũng tương tự như những vấn đề mà chúng ta đối diện. Tuy nhiên, khi đối diện với thách thức chúng ta lại tìm cách đi theo hướng khác mà chúng ta không biết phía trước như thế nào. Thay vì nhờ sức riêng thì điều chúng ta cần làm là phải trông cậy nơi Chúa Jêsus Christ là Đấng giúp chúng ta chiến thắng và ban bình an cho chúng ta.

Bạn tôi nói rằng trong suốt hành trình leo núi có những khối đá để mình bám víu vào để trèo lên chốn cao hơn. Những khối đá là điểm hỗ trợ và giúp đỡ trong lúc leo núi của cô ấy. Cũng tương tự như vậy, Đức Chúa Trời luôn hướng dẫn và giúp đỡ chúng ta trong linh trình theo Ngài.

Do đó chúng ta cần phải tin cậy Chúa như Lời Chúa được chép trong sách Xa-cha-ri 4:6: “Ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi Thần Ta.”

Chính Chúa là Đấng ban năng lực và ân sủng lớn lao cho chúng ta y như Lời Chúa được chép trong sách 2 Cô-rinh-tô 12:9: “Nhưng Chúa phán: “ n điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Vì vậy, tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.”

“Hỡi núi lớn kia, ngươi là ai? Trước mặt Xô-rô-ba-bên, ngươi sẽ trở nên đồng bằng. Người sẽ đem đá móng ra giữa tiếng reo hò: ‘Phước quá! Phước quá!’” (Xa-cha-ri 4:7)

Chúng ta nhận thấy trong câu này từ ngữ “Phước quá" được lặp lại hai lần.

Ở trong Chúa chúng ta được hưởng nguồn ơn phước lớn lao. Lời Chúa trong sách Giăng 1:16 chép rằng: “Và từ nguồn sung mãn của Ngài, tất cả chúng ta đều nhận được ân điển càng thêm ân điển.”

n điển là lòng thương xót của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. n điển cũng chỉ về quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời thực hiện trên đời sống của chúng ta. Do đó, khi cầu nguyện bởi đức tin và nương dựa vào Chúa thì Ngài thực hiện mọi điều mà chúng ta không làm được. Chính ân điển của Chúa tuôn đầy trong chúng ta sẽ giúp chúng ta mạnh dạn tiến bước để vượt qua những ngọn núi và chiến thắng mọi trở ngại trong linh trình theo Chúa.

Cảm ơn Chúa vì Lời Chúa trong sách Lu-ca 3:5 khích lệ chúng ta tin cậy Ngài: “Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải ban cho thấp; đường cong quẹo phải sửa cho ngay, lối gập ghềnh phải làm cho phẳng.” Thật vậy, chính Ngài là Đấng chúng ta nương dựa, là sức mạnh của chúng ta và Đấng mở đường cho chúng ta.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đấng ban ân điển lớn lao trên đời sống của con. Cảm ơn Chúa vì dù trong thuận cảnh hoặc nghịch cảnh thì Ngài là Đấng luôn luôn ở cùng và ban năng lực cho con để chiến thắng. Xin Chúa giúp con tin cậy nơi Ngài vì Ngài là nơi nương dựa, là sức mạnh của con và là Đấng mở đường cho con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, hãy tin cậy Chúa và bước đi theo Ngài dù có thể bạn chưa biết hành trình trước mắt của mình như thế nào. Hãy nương dựa nơi Chúa là Đấng ban ân sủng lớn lao trên cuộc đời của bạn. Dù trong cuộc sống có nhiều ngọn núi bạn phải vượt qua nhưng hãy ngước mắt nhìn lên Chúa là Đấng có thể dời non chuyển núi và là nguồn sức mạnh của bạn.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

1 bình luận
Ntruong ly
CẢM TA ƠN CHÚA KÍNH YÊU
Trả lời -
30/11/2023