PTV: Mỹ Dung


Khởi Đầu Tri Thức

Kinh Thánh nền tảng, Châm ngôn 1:1-7:

“Châm-ngôn của Sa-lô-môn, con trai Đa-vít
Vua Y-sơ-ra-ên:
Đặng khiến cho người ta hiểu biết sự khôn ngoan và điều khuyên dạy,
Cùng phân biệt các lời thông sáng;
Để nhận lãnh điều dạy dỗ theo sự khôn ngoan,
Sự công bình, lý đoán, và sự chánh trực;
Hầu cho người ngu dốt được sự khôn khéo,
Gã trai trẻ được sự tri thức và sự dẽ dặt.
Kẻ khôn sẽ nghe và thêm lên sự học vấn,
Người thông sáng sẽ được rộng mưu trí,
Để hiểu biết châm ngôn, thí dụ,
Và lời của người khôn ngoan, cùng câu đố nhiệm của họ.
Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức;
Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy.”

Câu Kinh Thánh suy gẫm trong bài học Tĩnh nguyện hôm nay là Châm ngôn 1:7

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức;
Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy”

Có nhiều người cho rằng, chỉ cần học cho thật giỏi thì sẽ có tri thức, nhưng tri thức không chỉ là những kiến thức văn hóa. Tri thức chính là những hiểu biết sâu sắc về thế giới chúng ta đang sống. Chúng ta đang biết gì khi nhìn bầu trời cao bao la, nhìn biển rộng mênh mông. Rồi nhìn ra vũ trụ sâu thẳm, những vì sao lấp lánh trong đêm, các bạn biết gì về nó. Phải tự nhìn nhận ra rằng, những gì chúng ta biết so với những gì chúng ta chưa biết chỉ là những hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Vậy các bạn có thể tự hào về những kiến thức mà mình có không? chắc chắc, nếu chúng ta là người khiêm tốn và thật thà, thì sẽ nói rằng: không, bởi vì sự hiểu biết của mình quá ư là ít ỏi.

Tất cả những tạo vật trong vũ trụ này đều là do chính Đức Chúa Trời tạo dựng nên, chính vì vậy, sự kính sợ Chúa, chính là sự mở đầu của tri thức, khởi đầu của những hiểu biết về thế giới chung quanh mình về thể xác lẫn tâm linh, hữu hình cũng như vô hình.

Các bạn đang rèn luyện để bước vào một chiến trường tri thức, các bạn cần có kiến thức, và nền tảng kiến thức sẽ được vững chải vô cùng khi các bạn có sự hiểu biết về Lời Đức Chúa Trời, Ngài sẽ mở lòng, mở trí cho các bạn, ban cho các bạn có sự khôn ngoan, thông sáng để tiếp thu, mở rộng nguồn kiến thức nhỏ bé của mình.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này