PTV: Mỹ Dung


Bạn Có Biết?

Kinh Thánh nền tảng: Giêrêmi 29:11-14.

“Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ cho các ngươi tìm được ta, và sẽ đem những phu tù các ngươi trở về. Đức Giê-hô-va phán: ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước và mọi nơi mà ta đã đuổi các ngươi đến, và sẽ đem các ngươi về trong đất mà ta đã khiến các ngươi bị đày đi khỏi đó”.

Câu Kinh Thánh ghi nhớ của bài học hôm nay được chép trong Giêrêmi 29:11

“Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng.” (BDM)

Ai trong chúng ta đến tuổi trưởng thành đều có một kế hoạch cho tương lai của mình, hay định hướng cho tương lai là mục đích của cuộc sống mà ai ai cũng muốn đạt được. Thế nhưng điểm dừng cho tương lai luôn là những gì mơ hồ không ai biết trước được. Vì vậy người xưa có câu: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”.

Bạn có biết Đấng nắm giữ tương lai mà rất nhiều người cơ đốc đang đặt niềm tin vào Đấng ấy để được vui hưởng phước hạnh, bình an trong hiện tại cũng như trong tương lai ở thiên đàng vinh hiển không, nơi đó chính là nơi mà Thiên Chúa sẽ dành cho những ai bằng lòng tin nhận Ngài.

Đấng biết bạn và yêu bạn đang nói những lời này với bạn qua Giê-rê-mi 29:11

“Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng.” (BDM)

Qua câu Kinh Thánh các bạn vừa nghe cho thấy Ngài chính là Đấng có chương trình thật tốt lành cho mỗi chúng ta, một chương trình bình an và thịnh vượng, một tương lai đầy hy vọng.

Để biết được chương trình bình an tốt lành mà Ngài dành cho các bạn thì có một cách đó là hãy kêu cầu cùng Chúa và tìm kiếm Chúa hết lòng.

Thật vậy, Đức Chúa Trời biết tất cả mọi điều, Ngài biết quá khứ, hiện tai và tương lai của các bạn, bởi vì Ngài là Đấng nắm giữ tương lai của nhân loại.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này