PTV: Mỹ Dung


Lo Lắng Mà Làm Gì ?

Kinh Thánh nền tảng: Mathiơ 6:25-33

“Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào: chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi! Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa”.

Câu Kinh Thánh ghi nhớ đươc chép trong Mathiơ 6:25

“Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao?”

Các bạn thân mến, lo lắng không có kết quả tích cực gì cả, mà còn đi ngược lại với đức tin và sự dạy dỗ của Chúa đó các bạn.

Mathiơ 6:25 dạy chúng ta đừng lo lắng về những điều như: ăn gì? mặc gì? hoặc lo lắng cho kì thi, lo rằng thi có đậu không? rồi tương lai sẽ ra thế nào? các bạn có rất là nhiều vấn đề đang lo lắng phải không?

Lo lắng là một vấn đề liên quan đến sự điều khiển, kiểm soát. Nó là sự cố gắng để điều khiển điều mà mình không thể điều khiển được. Chúng ta không thể điều khiển được kinh tế, nên chúng ta lo lắng về kinh tế, chúng ta không điều khiển được kết quả của việc học thi của mình nên chúng ta lo lắng về nó, chúng ta không điều khiển được tương lai nên chúng ta lo lắng về tương lai.

Nhưng lo lắng chưa bao giờ giải quyết được gì cả, lo lắng là làm một việc “ không làm”. Chúa Giêxu có cho chúng ta 4 lí do tại sao chúng ta không cần lo lắng:

+ Thứ nhất là lo lắng trái lý

+ Thứ hai là lo lắng trái tự nhiên

+ Thứ ba là lo lắng chính là vô ích, và cuối cùng lo lắng là không cần thiết.

Nguyên tắc này có bao gồm tiền học của học kỳ tới không? Có! Có bao gồm những rắc rối trong quan hệ không? Có!

Có bao gồm sức khỏe của bản thân mình, cha mẹ, người thân không? Có!

Có bao gồm những ao ước, ước mơ, nguyện vọng hay kết quả của kỳ thi này không? Chắc chắn là Có!

Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta trong Đức Chúa Giêxu Christ. Vì thế các bạn đừng lo lắng gì cả nhé!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này