PTV: Mỹ Dung


Ai Cũng Cần Phao

Kinh Thánh nền tảng: Thi thiên 121:1 - 5

“Đức Giê-hô-va gìn giữ dân sự Ngài
Tôi ngước mắt lên trên núi:
Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?
Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va,
Là Đấng đã dựng nên trời và đất.
Ngài không để cho chân ngươi xiêu tó;
Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.
Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên
Không hề nhắp mắt, cũng không buồn ngủ.
Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi;
Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi.
Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào,
Từ nay cho đến đời đời.”

Và Thi thiên 121:1-2a cũng chính là câu Kinh Thánh ghi nhớ cho bài học ngày hôm nay.

“Tôi ngước mắt lên trên núi:
Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va,
Là Đấng đã dựng nên trời và đất”

Kinh nghiệm của trước giả Thi Thiên chắc chắn là một bài học quí giá cho những người đang đối diện trước những áp lực, khó khăn của cuộc sống. Núi non, dẫu có cao vời vợi khiến cho con người chúng ta không thể chinh phục được, nhưng nó vẫn không thể là nơi chúng ta đặt niềm tin và sự hy vọng vào nó, bởi nó cũng chỉ là một tạo vật của Đức Chúa Trời. Những vĩ nhân, những bậc hiền tài, dù có giỏi giang, trí tuệ đến đâu, thì sự hiểu biết của họ cũng có giới hạn nhất định bởi họ được tạo dựng nên bởi bàn tay của Chúa.

Các bạn thân mến! Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta thường gặp phải những khó khăn, thử thách. Chúng ta luôn cố gắng vượt qua những điều đó bằng chính sức lực của mình, mà quên mất đi khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta đã có một điểm tựa, một chiếc phao cứu hộ vững chắc. Chiếc phao cứu hộ đó chẳng ai khác đó chính là Chúa Giê-xu, khi chúng ta thật sự biết tìm cầu Chúa, biết nhờ cậy Chúa thì chính Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả. Trong thời gian chuẩn bị thi cử, thì đôi lúc các bạn sẽ thấy mệt nhọc, nản lòng, nhưng nếu các bạn tìm cầu Chúa, thì Chúa hứa rằng sẽ bổ sức lại trên các bạn và nâng bước, đồng hành cùng với bạn, trong mọi việc các bạn làm cũng như trong mọi nơi các bạn đi.

Vậy, không có lý do gì mà chúng ta không tìm kiếm, nương cậy nơi Chúa, phải không các bạn?

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này