PTV: Mỹ Dung


Hãy Biết Tính

Kinh Thánh nền tảng: Châm Ngôn 9:8-12

“Chớ trách kẻ nhạo báng, e nó ghét con;
Hãy trách người khôn ngoan, thì người sẽ yêu mến con.
Hãy khuyên giáo người khôn ngoan, thì người sẽ được nên khôn ngoan hơn;
Khá dạy dỗ người công bình, thì người sẽ thêm tri thức nữa.
Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan;
Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng”

Câu Kinh Thánh ghi nhớ được chép trong Thi Thiên 90:12

“Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi,
Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan”

Bạn có ý thức về cuộc đời giới hạn mà bạn đang sống không? Bạn có đang đếm các ngày của bạn? Chắc là có phải không các bạn. Thường khi chúng ta có nhiều tiền, thì không có kế hoạch chi tiêu hợp lí, cho đến khi sắp hết mới lo đếm xem còn bao nhiêu. lúc còn cơ hôi, thời gian để học thì không lo đầu tư cho việc học, đến khi nước tới chân, sát tới ngày thi mới lo học nên không còn kịp nữa. Cũng vậy, nếu cứ phung phí tuổi xuân cho đến khi tuổi già rồi mới nghĩ đến giá trị của những ngày tháng còn lại trong cuộc đời thì thật là đáng ân hận.

Người biết đếm các ngày của mình là người đó biết thời gian của mình thật ngắn ngủi, vì chúng ta không biết trước về ngày mai. Cao Bá Quát đã viết: “Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy?” Ở đây ông đã tổng kết (chớ không phải đếm) cuộc đời con người dẫu là trăm năm thì cũng chẳng nhiều. Chính vì vậy cuộc đời của mỗi người có giới hạn, rất ngắn ngủi nên bạn phải biết qúy trọng thời gian Chúa ban.

Người biết đếm các ngày của mình là người tìm thấy giá trị của mỗi ngày của mình khi còn sống trên đời này. Tuy chỉ là những ngày ngắn ngủi nhưng chúng ta cần sống sao cho mỗi ngày đều ích lợi. Khi bạn thấy được giá trị của những ngày Chúa ban cho thì bạn mới có thái độ sống nghiêm túc. nhiều người trong chúng ta không thấy những đồng tiền lẻ có giá trị, và hay coi thường và cũng không biết quý trọng 24 giờ mà chúng ta có trong ngày? Bạn phung phí thời gian vào những việc vô ích hay bạn đã dành thời gian Chúa ban để sống và làm những việc hữu ích.

Vì vậy các bạn hãy cầu xin Chúa dạy để đếm các ngày của mình nhé vì Chúa là Đấng cho bạn từng ngày sống trên đất này, vì Chúa là Đấng chỉ dạy bạn, ban cho bạn sự khôn ngoan để biết cách sử dụng thì giờ. Mỗi ngày hãy đến với Chúa xin Ngài chỉ dẫn bạn làm những việc hữu ích trong quãng thời gian còn lại này nhé.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này