PTV: Mỹ Dung


Sống Trung Tín

 Kinh Thánh nền tảng I Phierơ 4:7-11

“Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người nầy người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằn. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jêsus Christ; là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. A-men.”

Và câu Kinh Thánh ghi nhớ trong I Phierơ 4:10

“Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời”

Cơ Đốc nhân phải tự xem mình là người quản gia của Đức Chúa Trời, không chỉ là người quản gia bình thường mà phải là một người quản gia trung tín.

Trung tín là gì? Trung tín là trung thành với lời hứa, đáng tin cậy. Trung tín được thể hiện qua nhiều mặt của đời sống, người trung tín được người khác kính nể và tin tưởng giao phó cho mọi việc. Câu chuyện trong Luca 16:10, Chúa Giêxu phán: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn”.

Học tập cũng cần trung tín, các bạn có nghĩ như vậy, phải đảm bảo kiến thức thu nhận được là của chính mình và nó phải được đánh đổi bằng những tháng ngày miệt mài bên sách vở. Những gì thuộc về bạn, thì không thể nào mất, còn những gì không thuộc về bạn, thì dù nó có quí giá đến thế nào thì chúng ta không thể giữ nó được. Trung tín còn là thái độ khi các bạn bước vào phòng thi. Đã có khá nhiều bạn thí sinh, vì không nắm vững kiến thức nên đành phải dùng một số thủ thuật để mong mình có thể vượt qua kỳ thi. Nếu bạn vượt qua, thử hỏi bạn có đủ kiến thức để đi tiếp con đường mình đã chọn không? Và nếu bạn không vượt qua được kỳ thi thì sẽ ra sao, thiếu kiến thức thì vẫn là thiếu kiến thức, đó là chưa kể những gì không may xảy ra, nếu bạn bị phát hiện gian lận, chắc chắn sẽ là những tháng ngày không mấy tươi sáng…

Vì vậy, người quản gia trung tín không những gìn giữ tốt những gì của chủ giao phó mà còn phải bảo vệ danh tiếng của chủ, không để người khác xem thường. Hãy để danh Chúa luôn được tôn cao qua đời sống của các bạn nhé.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này