CÁC BÀI HÁT THEO THỨ HẠNG TỪ #11 ĐẾN #20 TRONG TUẦN QUA

20. GRACEFULLY BROKEN - MATT REDMAN FEATURING TASHA COBBS LEONARD

19. WHEN WE PRAY - TAUREN WELLS

18. LIONS - SKILLET

17. JESUS I BELIEVE - BIG DADDY WEAVE

16. RESCUER (GOOD NEWS) - REND COLLECTIVE

15. YOUR LOVE DEFENDS ME - MATT MAHER

14. POINT TO YOU - WE ARE MESSENGERS

13. CONTROL (SOMEHOW YOU WANT ME) - TENTH AVENUE NORTH

12. BLEED THE SAME - MANDISA FEATURING TOBYMAC

11. WORD OF LIFE - JEREMY CAMP

 

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này