Đôi khi Chúa gửi đến bạn một kẻ thù chống nghịch

Dưỡng linh
06:35 26/11/2022

Oneway.vn - Đức Giê-hô-va khiến một người nổi lên chống lại Sa-lô-môn…” (1 Các Vua 11:14).

Đọc Kinh Thánh: 1 Các Vua 11:9-14; Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:47-50 và 31:15-18; Ê-sai 54:11-17.

Chúa muốn nói điều gì?

Chúa cho chúng ta một sự lựa chọn. 

Sa-lô-môn, người khôn ngoan nhất mọi thời đại, lại để bản thân bị cuốn theo những hành động dại dột. Ông nghe theo lời khẩn cầu của những người vợ ngoại quốc và đi lạc xa khỏi Đức Chúa Trời. Họ là người dụ dỗ, nhưng chính ông mới là người lựa chọn. 

Và bất cứ khi nào chúng ta đưa ra một lựa chọn làm gián đoạn linh trình theo Chúa, thì Ngài có thể khiến một kẻ thù đến để đem chúng ta trở lại.

Điều này áp dụng cho chúng ta như thế nào?

Khi nhận ra rằng Chúa quan phòng chúng ta qua tình yêu thương Ngài, chúng ta sẽ biết cách chấp nhận và đối mặt với kẻ thù mà Ngài sai đến. 

Nếu không hiểu rằng những khó khăn và chướng ngại ập đến đều là vì Chúa yêu thương chúng ta, thì mọi thứ sẽ trở nên quá sức chịu đựng và không thể lý giải.

Đức Chúa Trời muốn chúng ta ở gần Ngài và thành thật với Ngài.

Nên nhớ rằng ngay cả kẻ chống nghịch chúng ta cũng ở dưới sự kiểm soát của Đức Chúa Trời. 

Họ không thể làm hại chúng ta. Họ chỉ có thể khiến chúng ta dừng lại để suy nghĩ về kế hoạch tốt lành Đức Chúa Trời. Chúng ta “…nhờ Đấng yêu thương mình mà toàn thắng” (Rô-ma 8:37). Chúng ta được mạnh mẽ khi cầu nguyện với trí hiểu rằng ‘tất cả vũ khí được chế tạo để chống lại ngươi đều không thành công’ (Ê-sai 54:17).

Cầu nguyện

Lạy Cha kính yêu, con vui mừng vì Ngài là Đấng Chủ Tể cai trị mỗi bước đường con đi. Ngài cũng cai trị tất cả những trở ngại trên chặn đường đó. Vì lợi ích của con, Ngài có thể loại bỏ hoặc dấy lên kẻ chống nghịch con. Vì những lý do chính đáng, Ngài có thể gạt kẻ thù con ra khỏi cuộc hành trình, hoặc để hắn cản đường con.

Trong tình yêu thương và sự khôn ngoan, thấu hiểu mọi điều về con, Ngài có thể cho con tự do hay va chạm, nghỉ ngơi hay tranh đấu, nhàn hạ hay cực nhọc. Xin giúp con tin cậy hơn nữa vào sự quan phòng khôn ngoan được chắt lọc qua tình yêu thương của Ngài.

Khi Ngài dấy lên kẻ thù con, xin cho con nhận biết rằng đó không phải cơn thịnh nhưng bởi tình yêu của Ngài. Con cầu xin Chúa làm cho những nơi gập ghềnh trở nên bằng phẳng và những lối quanh co trở nên ngay thẳng.

Khi con mắc kẹt giữa những sự việc không thể hiểu được, xin Chúa giúp con nhận ra quyền năng Ngài đang tể trị trên cả những kẻ thù của con.

Khi con được kêu gọi vác thập giá đau đớn mà con không hề mong muốn, xin Chúa giúp con nhận ra quyền năng Ngài đang tể trị trên cả những kẻ thù của con.

Vì con đã nhận được sự cứu rỗi đời đời và vì Ngài có một kế hoạch hoàn hảo cho cuộc đời con nên kẻ thù không thể làm hại con. Chúng chỉ có thể hướng con đến những điều tốt đẹp hơn mà Ngài đã định sẵn cho con. Con là một phần trong sự trọn vẹn của Ngài, nơi đó không thể có lỗi lầm hay khiếm khuyết. 

Nhân danh Ngài, Đấng đã chiến thắng kẻ thù lớn nhất của con nhờ chiến thắng vĩ đại nhất của Cứu Chúa Jêsus Christ. A-men!

Tấn tới trong đời sống cầu nguyện

Trong lời cầu nguyện, Đức Chúa Trời dọn bàn cho chúng ta trước mặt kẻ thù. Kẻ thù có thể đưa chúng ta trở lại với Chúa, và chúng không có khả năng gây hại nếu chúng ta tin cậy vào sự khôn ngoan, quan phòng và quyền năng vô đối của Chúa.

Ngài là Đấng Toàn Năng và yêu thương.

Lời cầu nguyện có sức mạnh làm cho chúng ta bình tĩnh trước mọi nghịch cảnh và tin rằng tất cả những kẻ thù của chúng ta đều nhằm mục đích đưa chúng ta đến gần Chúa và sứ mệnh Ngài dành cho cuộc đời chúng ta.

Bất chấp mọi hoàn cảnh, lời cầu nguyện giúp chúng ta đảm bảo rằng Đấng Christ trên ngai vẫn luôn nắm quyền tể trị.


Bài: William S. Stoddard; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: thoughts-about-god.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này