2020: Gần 43 triệu ca phá thai và 59 triệu ca tử vong trên toàn thế giới
989
0
Nhà thờ Báp-tít Việt Nam cháy rụi sau bạo động tại Philadelphia
2736
0
“Hãy đốt nhà thờ!” - Cộng đồng LGBT đe dọa
4216
0
Phim ảnh khiêu dâm: Sự lạm dụng kéo dài, ngay cả khi nhân danh “Nghệ thuật”
3299
0
Franklin Graham: "Nước Mỹ đang 'sụp đổ' và duy Chúa - Đấng giải cứu!"
4468
0
Truyền giáo đường phố với thông điệp ‘Jêsus - Đấng giải cứu' bị người biểu tình tấn công
2187
0
‘Chúa đang rèn thử tôi’: TT Trump nói về việc phục hưng nền kinh tế giữa đại dịch
4631
0
Khảo sát: COVID-19 và việc đọc Kinh Thánh của Cơ Đốc nhân Hoa Kỳ
1626
0
Vụ nổ Beirut: 'Vẫn luôn còn tia Hy vọng'
4414
0
California: Hội thánh đệ đơn kiện vì bị cấm hát thờ phượng
2000
0