Nói về Chúa trong 10 từ
1927
0
Khám nha thiện nguyện tại khu vực Hội Thánh Tân Phú
1038
0
Đêm Thánh nhạc Giáng Sinh “Ngài đã đến”: Hàng trăm người tin nhận Chúa!
1057
0
Hướng lòng cầu nguyện cho truyền giảng tại Quảng Ninh
1038
0
‘Hơn một ngàn người tin nhận Chúa’
787
0
Truyền giảng Emmanuel: Hàng ngàn người tin nhận Chúa
1051
0
Truyền giảng Emmanuel: Sẵn sàng!
667
0
Truyền giảng Emmanuel: Những điều cần lưu ý
519
0
Hiệp nguyện cho đêm Thánh nhạc Truyền giảng Emmanuel
1231
0