Nói về Chúa trong 10 từ
2982
0
Khám nha thiện nguyện tại khu vực Hội Thánh Tân Phú
1821
0
Đêm Thánh nhạc Giáng Sinh “Ngài đã đến”: Hàng trăm người tin nhận Chúa!
2054
0
Hướng lòng cầu nguyện cho truyền giảng tại Quảng Ninh
1887
0
‘Hơn một ngàn người tin nhận Chúa’
1523
0
Truyền giảng Emmanuel: Hàng ngàn người tin nhận Chúa
1701
0
Truyền giảng Emmanuel: Sẵn sàng!
1333
0
Truyền giảng Emmanuel: Những điều cần lưu ý
919
0
Hiệp nguyện cho đêm Thánh nhạc Truyền giảng Emmanuel
2141
0