Nói về Chúa trong 10 từ
1724
0
Khám nha thiện nguyện tại khu vực Hội Thánh Tân Phú
868
0
Đêm Thánh nhạc Giáng Sinh “Ngài đã đến”: Hàng trăm người tin nhận Chúa!
821
0
Hướng lòng cầu nguyện cho truyền giảng tại Quảng Ninh
908
0
‘Hơn một ngàn người tin nhận Chúa’
691
0
Truyền giảng Emmanuel: Hàng ngàn người tin nhận Chúa
911
0
Truyền giảng Emmanuel: Sẵn sàng!
562
0
Truyền giảng Emmanuel: Những điều cần lưu ý
484
0
Hiệp nguyện cho đêm Thánh nhạc Truyền giảng Emmanuel
1086
0