Nói về Chúa trong 10 từ
2804
0
Khám nha thiện nguyện tại khu vực Hội Thánh Tân Phú
1704
0
Đêm Thánh nhạc Giáng Sinh “Ngài đã đến”: Hàng trăm người tin nhận Chúa!
1864
0
Hướng lòng cầu nguyện cho truyền giảng tại Quảng Ninh
1736
0
‘Hơn một ngàn người tin nhận Chúa’
1402
0
Truyền giảng Emmanuel: Hàng ngàn người tin nhận Chúa
1570
0
Truyền giảng Emmanuel: Sẵn sàng!
1229
0
Truyền giảng Emmanuel: Những điều cần lưu ý
843
0
Hiệp nguyện cho đêm Thánh nhạc Truyền giảng Emmanuel
2016
0