Nói về Chúa trong 10 từ
2136
0
Khám nha thiện nguyện tại khu vực Hội Thánh Tân Phú
1228
0
Đêm Thánh nhạc Giáng Sinh “Ngài đã đến”: Hàng trăm người tin nhận Chúa!
1268
0
Hướng lòng cầu nguyện cho truyền giảng tại Quảng Ninh
1178
0
‘Hơn một ngàn người tin nhận Chúa’
931
0
Truyền giảng Emmanuel: Hàng ngàn người tin nhận Chúa
1212
0
Truyền giảng Emmanuel: Sẵn sàng!
754
0
Truyền giảng Emmanuel: Những điều cần lưu ý
587
0
Hiệp nguyện cho đêm Thánh nhạc Truyền giảng Emmanuel
1373
0