Nói về Chúa trong 10 từ
2584
0
Khám nha thiện nguyện tại khu vực Hội Thánh Tân Phú
1559
0
Đêm Thánh nhạc Giáng Sinh “Ngài đã đến”: Hàng trăm người tin nhận Chúa!
1676
0
Hướng lòng cầu nguyện cho truyền giảng tại Quảng Ninh
1581
0
‘Hơn một ngàn người tin nhận Chúa’
1272
0
Truyền giảng Emmanuel: Hàng ngàn người tin nhận Chúa
1487
0
Truyền giảng Emmanuel: Sẵn sàng!
993
0
Truyền giảng Emmanuel: Những điều cần lưu ý
770
0
Hiệp nguyện cho đêm Thánh nhạc Truyền giảng Emmanuel
1879
0