Nói về Chúa trong 10 từ
2299
0
Khám nha thiện nguyện tại khu vực Hội Thánh Tân Phú
1356
0
Đêm Thánh nhạc Giáng Sinh “Ngài đã đến”: Hàng trăm người tin nhận Chúa!
1409
0
Hướng lòng cầu nguyện cho truyền giảng tại Quảng Ninh
1295
0
‘Hơn một ngàn người tin nhận Chúa’
1048
0
Truyền giảng Emmanuel: Hàng ngàn người tin nhận Chúa
1314
0
Truyền giảng Emmanuel: Sẵn sàng!
848
0
Truyền giảng Emmanuel: Những điều cần lưu ý
644
0
Hiệp nguyện cho đêm Thánh nhạc Truyền giảng Emmanuel
1560
0