Nói về Chúa trong 10 từ
1509
0
Khám nha thiện nguyện tại khu vực Hội Thánh Tân Phú
756
0
Đêm Thánh nhạc Giáng Sinh “Ngài đã đến”: Hàng trăm người tin nhận Chúa!
734
0
Hướng lòng cầu nguyện cho truyền giảng tại Quảng Ninh
722
0
‘Hơn một ngàn người tin nhận Chúa’
622
0
Truyền giảng Emmanuel: Hàng ngàn người tin nhận Chúa
767
0
Truyền giảng Emmanuel: Sẵn sàng!
487
0
Truyền giảng Emmanuel: Những điều cần lưu ý
449
0
Hiệp nguyện cho đêm Thánh nhạc Truyền giảng Emmanuel
965
0