Nói về Chúa trong 10 từ
316
0
Khám nha thiện nguyện tại khu vực Hội Thánh Tân Phú
161
0
Đêm Thánh nhạc Giáng Sinh “Ngài đã đến”: Hàng trăm người tin nhận Chúa!
154
0
Hướng lòng cầu nguyện cho truyền giảng tại Quảng Ninh
116
0
‘Hơn một ngàn người tin nhận Chúa’
121
0
Truyền giảng Emmanuel: Hàng ngàn người tin nhận Chúa
96
0
Truyền giảng Emmanuel: Sẵn sàng!
104
0
Truyền giảng Emmanuel: Những điều cần lưu ý
95
0
Hiệp nguyện cho đêm Thánh nhạc Truyền giảng Emmanuel
190
0