Thơ: Chúa chết - Chúa sống

Dưỡng linh
10:57 13/04/2020

Oneway.vn - Chúa chết thật rồi, chẳng sai đâu

Chúa chết thật rồi, chẳng sai đâu
Đinh đóng tay chân, mão trên đầu
Lại thêm mũi giáo đâm sườn nữa
Thân treo lơ lửng sáu giờ lâu...
Chúa chết thật rồi đó bạn ơi
Kinh thánh cho biết Ngài tắt hơi
Đầu Ngài gục xuống trên thập giá
Giáo đâm, nước và huyết rơi rơi...
Chúa chết vì bạn và vì tôi
Vì con người tội lỗi đó thôi
Chúa yêu ta nên Ngài chết thế
Tình yêu Thiên Chúa thật rộng rời...

Chúa chết ba ngày sống lại ngay
Bình minh ló dạng của một ngày
Tảng đá cửa mồ lăn đi mất
Chúa sống lại rồi, vinh hiển thay!
Chúa sống lại rồi, thật chẳng sai
Nhìn ngôi mộ trống chẳng hình hài
Chỉ còn vải liệm làm dấu tích
Chúa sống lại rồi, sống lâu dài...
Chúa sống lại rồi, mừng biết bao
Niềm vui khôn xiết cứ tuôn trào
Tin thờ Đấng Sống không ngưng nghỉ
Trọn mãi cuộc đời luôn khát khao...

Nầy bạn biết rồi: Chúa phục sinh
Sao còn hờ hững, với vô tình?
Hôm nay, mong mở lòng đón nhận
Tình yêu Chúa sống đến với mình!

 

BTN

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này