“Trong ngày sợ hãi, Con sẽ đặt trọn niềm tin nơi Ngài.” (Thi Thiên 56: 3)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Cảm ơn Chúa vì Ngài luôn yêu thương nên ở bên chăm sóc và bảo vệ chúng con. Khi chúng gặp phải điều gì sợ hãi, xin Ngài nhắc chúng con bằng Lời của Ngài để chúng con trở nên can đảm hơn. Con cảm ơn Ngài và cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này