"Xin dạy tôi làm theo ý-muốn Chúa, Vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi; Nguyện Thần tốt-lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng-thẳng." (Thi thiên 143:10)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

“Con cảm ơn vì đôi khi thích làm những điều sai nhưng Chúa vẫn yêu thương và dạy dỗ chúng con, không bao giờ từ bỏ chúng con. Xin giúp con làm theo ý Ngài và sống đẹp lòng Chúa càng hơn. Con cầu nguyện: Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này