"Chẳng có sự yêu-thương nào lớn hơn là vì bạn-hữu mà phó sự sống mình" (Giăng 15:13)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

“Cảm ơn Chúa vì Ngài là bạn hữu của chúng con. Xin cho chúng con luôn yêu mến Ngài và xây dựng tình bạn này thật bền vững. Con cầu nguyện: Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này