“Na-tha-na-ên nói: “Có điều gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao?” Phi-líp đáp rằng: “Hãy đến xem!” (Giăng 1:46)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

“Con cảm ơn Chúa vì chúng con đã được gặp và thấy tình yêu lớn lao mà Ngài dành cho chúng con. Xin cho những người thân, bạn bè con cũng sẽ đến và xem thấy tình yêu của Ngài, xin giúp chúng con luôn mạnh dạn để nói về Chúa cho người khác. Con cảm ơn cha và cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. A-men!”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này