“Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy.” (Phi-líp 1:21)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Cảm ơn Chúa vì Ngài vẫn luôn đợi chúng con ở cuối vạch đích. Xin giúp chúng con hoàn thành tốt chặng đua của mình và được gặp lại những người thân yêu của con nữa. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này