“Tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin.” (Rô-ma 1:16)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Chúa ơi, chúng con xin lỗi Ngài vì đã xấu hổ mà không nói với người khác về Chúa và không thừa nhận đức tin của mình. Xin Ngài tha thứ cho chúng con và giúp chúng con luôn tự hào khi nói về Chúa là Đấng Toàn Năng và là Đấng Cứu Rỗi chúng con. Con cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này