Có bao giờ bạn lo sợ rằng Chúa sẽ nhắc đến những tội lỗi của mình trước kia không? Những lỗi lầm trong quá khứ có đang cản bước bạn phục vụ nhà Chúa? Tình yêu, lòng nhân từ và ân sủng diệu kỳ mà Chúa dành cho con người vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta nhớ rằng chẳng những Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng ta mà Ngài còn phục hồi địa vị làm con cái của Ngài cho chúng ta.

Hôm nay, ngày 28/03/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Linda Vulcalno chủ đề ĐƯỢC THA THỨ VÀ PHỤC HỒI.

“Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn, sự thành tín Ngài lớn biết bao.” (Ca Thương 3:23)

Sứ đồ Phi-e-rơ bị vấp ngã trong đức tin khi tận mắt chứng kiến Chúa Jêsus bị bắt. Trước đó, ông từng tuyên bố rằng ông không bao giờ rời bỏ Chúa cho dù những người xung quanh có phản ứng thế nào. Nhưng Chúa Jêsus biết trước mọi điều và tiên đoán rằng trước khi gà gáy hai lần thì ông sẽ chối Ngài ba lần. Khi Chúa Jêsus bị binh lính áp giải thì sứ đồ Phi–e-rơ đã chối là không biết Ngài. Ba lần ông nói không có mối liên hệ nào với Ngài cả. Rồi khi gà gáy hai lần thì ông khóc lóc hối tiếc.

Nếu có tội lỗi nào khiến một sứ đồ phải lìa khỏi chức vụ thì việc chối bỏ Đấng Christ là tội lớn hơn hết. Lu-ca 22:62 chép rằng sứ đồ Phi-e-rơ khóc lóc đắng cay sau khi chối Chúa Jêsus ba lần.

Nhưng cảm ơn Chúa Jêsus vì Ngài là Đấng Cứu Chuộc, là Đấng đã chết thay và gánh thay cho mọi tội lỗi của chúng ta. Dầu vậy, chúng ta nhận biết rõ hậu quả nghiêm trọng của tội lỗi. Vì thế liệu sứ đồ Phi–e-rơ có được phục hồi hoàn toàn để trở thành người theo Đấng Christ hay không? Liệu ông có thể rao giảng và dạy dỗ người khác sau mọi điều ông đã làm hay không?

Sau khi Chúa Jêsus sống lại thì Ngài đi tìm sứ đồ Phi-e-rơ. Lời Chúa trong sách Giăng 21:15-17 cho chúng ta biết rằng khi Chúa Jêsus tìm thấy sứ đồ Phi-e-rơ thì Ngài hỏi ông rằng: “Phi-e-rơ, con yêu Ta chăng?” Chúa Jêsus hỏi ông ba lần câu hỏi này. Và cả ba lần ông đều khẳng định rằng mình yêu Chúa. Sau mỗi lần ông trả lời ông yêu Chúa Jêsus thì Ngài phán với ông ba lần rằng: “Hãy chăn chiên Ta… Hãy chăm sóc chiên Ta… Hãy chăn chiên Ta.”

Sau đó, Chúa Jêsus phán với sứ đồ Phi-e-rơ rằng: “Hãy theo Ta.” Chúa Jêsus muốn ông tiếp tục sứ mạng mà Ngài giao phó cho ông. Chúa Jêsus đã phục hồi địa vị sứ đồ cho Phi-e-rơ, giao phó nhiệm vụ rao truyền Phúc Âm và môn đệ hoá muôn dân cho ông. Vì thế sứ đồ Phi-e-rơ bước vào giai đoạn mới và thất bại trong quá khứ không còn ảnh hưởng đến ông.

Hê-bơ-rơ 12:15 cho chúng ta biết rằng chỉ có một thất bại mà chúng ta phải sợ là: “Hãy cẩn trọng kẻo có ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng đâm ra, gây rối và làm ô uế nhiều người trong anh em chăng.”

Chúa Jêsus đã khiến mọi điều trở nên mới sau khi Ngài hy sinh thân mình vì tội lỗi của mỗi người trong chúng ta. Chúa là Đấng luôn luôn tha thứ mọi tội lỗi trong quá khứ chúng ta cũng như Ngài đã làm với sứ đồ Phi-e-rơ vậy. Khi ăn năn tội của mình thì Ngài xoá bôi mọi tội lỗi của chúng ta và ban sự khởi đầu mới cho chúng ta. Chính Lời Chúa trong sách Ca Thương 3:23 cho chúng ta biết lòng nhân từ của Chúa đối với chúng ta mới luôn mỗi ngày.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa Jêsus là Đấng đã đến thế gian làm người, chịu chết trên thập tự giá thay cho tội lỗi của con để nhờ đó mà con được cứu khỏi tội lỗi đáng chết mất của mình. Cảm ơn Chúa vì Ngài chẳng những cứu chuộc con mà Ngài còn ban cho con sứ mạng để đi rao giảng Phúc Âm và môn đệ hoá muôn dân. Xin Chúa giúp con trung tín trong nhiệm vụ mà Ngài giao phó cho con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, tội lỗi có xấu xa đau đớn thế nào đi nữa thì Chúa Jêsus đều có thể tha thứ, miễn là bạn thật lòng ăn năn và để Chúa hành động. Hãy tin cậy Chúa và bước đi với Ngài vì mỗi ngày trôi qua đều là cơ hội mới mà Ngài ban cho chúng ta. Vì vậy đừng để sự lừa dối về tội lỗi trong quá khứ ngăn cản bạn bước theo tiếng gọi của Chúa. Nhưng hãy vươn tới phía trước, sẵn sàng nhận lấy sứ mạng mà Chúa giao cho bạn trên đất này.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này