“Hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 10:31b)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Cảm ơn Chúa Giê-xu vì Ngài đã để lại những dấu ấn tốt đẹp cho chúng con học theo. Xin giúp con thay đổi và tha thứ cho những việc làm sai của con nữa. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này