"Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng."  (I Sa-mu-ên 16:7)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Con cảm ơn Chúa vì hôm nay Ngài giúp chúng con nhận biết rằng chúng con không nên giả bộ bề ngoài nhưng phải thật sự yêu mến Chúa. Xin Chúa luôn nhắc nhở để chúng con luôn thật sự yêu mến Chúa với tấm lòng đơn sơ. Con cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu Chirst. Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này