6 điều cần nhớ khi lời cầu nguyện chưa được nhậm

Dưỡng linh
12:57 15/03/2023

Oneway.vn - Hẳn có lúc bạn sẽ thắc mắc tại sao Chúa dường như im lặng khi bạn cầu nguyện với Ngài về một điều gì đó.

Và sau đây là 6 điều mà mọi người cần biết về lời cầu nguyện chưa được nhậm.

 

1.Khi kẻ ác cầu nguyện, Chúa ngoảnh mặt đi.

Những kẻ đã xoay bỏ Đức Chúa Trời và nhạo báng Ngài còn chẳng mong được Chúa nghe lời cầu nguyện chứ đừng nói đến được Ngài đáp lời.

[Đối với: Kẻ thù của Đa-vít:] Chúng kêu van nhưng không ai cứu giúp, kêu cầu Đức Giê-hô-va nhưng Ngài chẳng đáp lời. (Thi. 18:41)

Đức Giê-hô-va ghê tởm sinh tế của kẻ ác, nhưng Ngài vui thích lời cầu nguyện của người ngay thẳng. (Châm. 15:8)

Đức Giê-hô-va ở xa kẻ ác,nhưng Ngài nghe lời cầu nguyện của người công chính. (Châm. 15:29)

Người nào bịt tai không chịu nghe luật pháp, lời cầu nguyện của người ấy đáng ghê tởm. (Châm. 28:9)

Có những trường hợp Chúa nghe tiếng kêu xin của những người chưa tin, chẳng hạn như trường hợp của vua và dân thành Ni-ni-ve trong sách Giô-na. 

Dân Ni-ni-ve không có lý do gì để mong đợi Chúa đáp lời cầu nguyện của họ. Nhưng Chúa đã nghe lời cầu nguyện ăn năn và kêu cầu của họ, và Ngài đã dủ lòng thương xót họ:

Rồi vua truyền lệnh nầy trong khắp thành Ni-ni-ve: “Theo sắc lệnh của vua và của các quan đại thần, bất luận người hay súc vật, bất luận bò hay chiên đều không được nếm gì cả. Không được để cho nó ăn hoặc uống nước, nhưng người và súc vật đều phải quấn vải sô. Mọi người hãy ra sức kêu cầu với Đức Chúa Trời. Mỗi người hãy từ bỏ đường lối xấu xa và việc làm hung dữ của tay mình. Biết đâu Đức Chúa Trời sẽ đổi ý và nguôi cơn thịnh nộ của Ngài để cho chúng ta thoát chết chăng?” Bấy giờ, Đức Chúa Trời thấy việc làm của họ và thấy họ đã từ bỏ đường lối xấu xa của mình thì Ngài đổi ý về tai họa định giáng trên họ như đã phán, và Ngài không làm điều đó. (Giô-na 3:7-10)

 

2. Đối với Cơ Đốc nhân, không có lời cầu nguyện nào không được nhậm.

Đức Chúa Trời lắng nghe mọi lời cầu nguyện của các tín đồ, và Ngài sẽ nhậm lời hết thảy.

Vậy, hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhấc anh em lên. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em. (I Phi. 5:6–7)

“Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. Vì hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; và ai gõ thì cửa sẽ được mở. Có ai trong các con, khi con mình xin bánh lại cho đá? Hay là xin cá, mà lại cho rắn chăng? Vậy nếu các con vốn là người xấu, còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi Cha các con ở trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao?” (Ma-thi. 7:7–11)

 

3. Đôi khi Chúa đáp “không” 

Đôi khi con cái Chúa cầu xin những điều không tốt cho mình hoặc trái với ý muốn Chúa (Ma-thi. 6:10; Giăng 15:7; I Giăng 5:14-15). 

Vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta nên Ngài không nhậm những lời cầu nguyện đó để giữ chúng ta khỏi những hậu quả thảm khốc về sau. 

Chúng ta thấy một ví dụ rõ ràng cho điều này đó là khi Giô-na cầu nguyện xin Chúa cất mạng sống ông đi vì ông thấy hổ thẹn khi Chúa đổi ý không làm ứng nghiệm lời cảnh báo của ông cho dân thành Ni-ni-ve (Giăng 4:1-3). Nhưng, Chúa đã kiên nhẫn giải thích cho Giô-na:

Còn Ta, Ta lại không tiếc thành lớn Ni-ni-ve trong đó có hơn một trăm hai mươi nghìn người không biết phân biệt tay phải và tay trái, cùng với rất nhiều đàn súc vật đó sao? (Giô-na 4:11)

Lại có lúc Đức Chúa Trời có điều khác tốt hơn nhiều cho chúng ta, như trường hợp của Ê-li, ông xin Chúa cất mạng sống ông đi khi ông đang chạy trốn khỏi cơn giận của Giê-sa-bên trong I Các Vua 19:4. Nhưng Chúa đã bảo vệ Ê-li và sau đó cất ông về trời mà ông không phải chết:

Trong khi họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, kìa, có một chiếc xe bằng lửa và các ngựa lửa phân rẽ hai người, rồi Ê-li lên trời trong một cơn gió lốc. Ê-li-sê nhìn thấy thì kêu lên: “Cha của con ơi! Cha của con ơi! Xe và ngựa chiến của Y-sơ-ra-ên!” Rồi ông không còn thấy thầy mình nữa. Ông nắm áo mình xé ra làm hai mảnh. (II Các Vua 2:11-12)

Mặc dù chúng ta không biết chính xác “cái dằm đã đâm vào xác thịt” Phao-lô là gì, nhưng Phao-lô nói với chúng ta rằng Chúa không loại bỏ nó là có lý do, dù Phao-lô đã 3 lần xin Chúa loại bỏ nó (II Cô. 12:8). Chúa đã dùng hoạn nạn này để nhắc Phao-lô nhớ rằng sức mạnh của ông đến từ Chúa:

Để giữ tôi khỏi kiêu ngạo về những mặc khải diệu kỳ nầy, một cái dằm đã đâm vào xác thịt tôi; một sứ giả của Sa-tan đã đánh tôi để tôi đừng kiêu ngạo. (II Cô. 12:7)

 

4. Đôi khi Chúa đáp “chưa phải lúc” 

Rất có thể Xa-cha-ri đã cùng vợ là Ê-li-sa-bét cầu nguyện suốt nhiều năm xin Chúa cho họ có con. Nhưng Chúa đã chuẩn bị cho con trai họ, Giăng Báp-tít, một trọng trách lớn lao trong lịch sử cứu chuộc, điều mà Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét không hề hay biết. Chúa đã đợi cho đến khi họ cao tuổi rồi mới ban cho họ điều họ cầu xin:

Chuyện xảy ra khi Xa-cha-ri theo phiên thứ của ban mình làm công tác tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi bắt thăm theo thông lệ của các thầy tế lễ, ông đã trúng thăm được vào đền thờ của Chúa để dâng hương. Trong giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Bấy giờ có một thiên sứ của Chúa hiện đến với Xa-cha-ri, đứng bên phải bàn thờ dâng hương. Thấy thiên sứ, Xa-cha-ri bối rối, kinh hãi. Nhưng thiên sứ bảo ông: “Nầy, Xa-cha-ri, đừng sợ! Vì lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm. Ê-li-sa-bét, vợ ngươi, sẽ sinh một con trai; ngươi hãy đặt tên là Giăng”. (Lu-ca 1:8–13)

 

5. Có lúc chỉ cần cầu nguyện một lần là đủ, nhưng cũng có lúc Đức Chúa Trời muốn chúng ta bền lòng mà cầu nguyện và trông đợi Ngài.

Bởi đức tin các tín đồ cầu nguyện và biết rằng Đức Chúa Trời của họ nghe họ. Ê-li chỉ cầu nguyện một lần để Đức Chúa Trời giáng lửa từ trời xuống (I Các Vua 18:36-37).

Nhưng Chúa Jêsus cũng nhắc khuyên chúng ta rằng đừng nản lòng khi lời cầu nguyện chưa được nhậm ngay:

Đức Chúa Jêsus kể cho môn đồ một ẩn dụ để cho họ thấy cần phải cầu nguyện luôn, chớ hề nản lòng. Ngài phán: “Trong thành kia, có một quan tòa không kính sợ Đức Chúa Trời, cũng không vị nể ai cả. Một bà góa trong thành đó cứ đến thưa với quan tòa: ‘Xin hãy xét xử cách công minh cho tôi để chống lại kẻ thù tôi’. Quan tòa từ chối một thời gian. Nhưng sau đó, ông tự nhủ: ‘Dù ta không sợ Trời cũng chẳng nể người, nhưng vì bà góa nầy quấy rầy ta, nên ta sẽ xét xử công minh cho bà, kẻo bà ta lại tiếp tục tới lui làm ta bực mình’”. Chúa phán: “Các con có nghe lời quan tòa bất chính đó nói không? Vậy, lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét xử công minh cho những người được chọn của Ngài, là kẻ ngày đêm kêu xin Ngài, mà lại trì hoãn cứu giúp họ sao? Ta bảo các con, Ngài sẽ mau chóng xét xử công minh cho họ”. (Lu-ca 18:1-8)

Bền lòng mà cầu nguyện, nhắc nhớ chúng ta rằng niềm hy vọng của chúng ta đến từ một mình Chúa, đang khi chúng ta sống trong thế gian đầy lo lắng và thử thách này:

Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jêsus. (Phi-líp 4:6-7)

 

6. Hãy biết ơn vì Chúa luôn nghe lời cầu nguyện, ngay cả khi Ngài không đáp lời theo cách hoặc thời điểm mà chúng ta muốn.

Có lúc Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của chúng ta ngay lập tức nhưng có những lời cầu nguyện phải chờ đợi hoặc Chúa không nhậm. Bất kể là gì, chúng ta hãy luôn học biết và tạ ơn Ngài. 

Cơ Đốc nhân được vững lòng đến gần ngai của Đức Chúa Trời vì họ cầu nguyện với Ngài nhân danh Chúa Jêsus:

Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời. (Hê. 4:16)

Vậy, chúng ta sẽ nói gì về những việc nầy? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với Con ấy cho chúng ta sao? (Rô. 8:31-32)

Chúng ta cầu nguyện với lòng biết ơn vì Ngài luôn đáp lời cầu nguyện của chúng ta:

Con sẽ cảm tạ Chúa vì Chúa đã đáp lời con và trở nên sự cứu rỗi của con. (Thi. 118:21)

Chúng ta được vững tâm vì biết mình có địa vị là con nuôi và là người thừa kế của Đức Chúa Trời:

Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ! Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hi vọng sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Jêsus Christ, và hưởng một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là những người nhờ đức tin được gìn giữ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, để nhận sự cứu rỗi là điều sẵn sàng bày tỏ ra trong thời kỳ cuối cùng! (I Phi. 1:3-5)

Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ lìa chúng ta hay bỏ chúng ta đâu:

Trái lại, trong mọi sự ấy chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà toàn thắng. Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta. (Rô. 8:37-39)

Ước mong mọi tín đồ trên khắp thế giới sẽ cầu nguyện với lòng biết ơn Chúa càng hơn, vì biết rằng Cha trên trời sẽ nhậm mọi lời cầu nguyện của chúng ta theo cách của Ngài.

 

Bài: BCL; dịch: Ruth

(Nguồn: beautifulchristianlife.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này