7 lời cầu nguyện thay đổi Hội Thánh

Dưỡng linh
09:15 12/08/2019

 

Oneway.vn - Khi các nhà lãnh đạo cùng hiệp lòng cầu nguyện cho Hội Thánh cách thành kính, cầu xin Chúa thêm sức và ban cho Hội Thánh bước đột phá để thay đổi, đó sẽ là một lời cầu nguyện vô cùng năng quyền và mạnh mẽ. 

Cầu nguyện kết nối chúng ta với tấm lòng, tâm trí và quyền năng Chúa.

Cầu nguyện giúp chúng ta hiểu sâu hơn về ân điển, lẽ thật và mục đích Ngài.

Lãnh đạo càng lâu, tôi càng nhận ra mình chỉ vừa mới bắt đầu hiểu về chiều sâu, quyền năng và ý nghĩa lời cầu nguyện. Đó là vấn đề cá nhân, năng quyền và hoàn toàn thay đổi cuộc sống. Vâng, chúng ta có thể biết điều đó bằng trí tuệ, nhưng cần phải tiếp tục học hỏi cách cá nhân và kinh nghiệm thật để có khả năng tham gia phục vụ mục đích và kế hoạch của Chúa.

Qua trải nghiệm cầu nguyện kéo dài 21 ngày, tôi nhận ra lời cầu nguyện cụ thể và khẩn thiết sẽ mang đến tác động tâm linh đáng kinh ngạc khi các mục sư cầu nguyện cùng nhau. Ban chấp sự, trị sự, hoặc lãnh đạo các nhóm nhỏ cũng có thể hiệp lòng cầu nguyện.

Mọi lời cầu nguyện đều có ý nghĩa. Mọi lời cầu nguyện đều được Chúa đoái xem. Mọi lời cầu nguyện đều quan trọng với Chúa. Nhưng lời cầu nguyện sẽ thấu đến Chúa nếu tất cả mọi người cùng hiệp lòng cầu xin.

Đây là những lời cầu nguyện cho Hội Thánh, tôi hy vọng có thể khích lệ bạn và Hội Thánh bạn. 

 

7 lời cầu nguyện thay đổi Hội Thánh

 

1. Lời cầu nguyện cho sự hòa giải

Lạy Cha trên trời, cảm ơn Cha vì ân điển, sự tốt lành và lòng thương xót Ngài. Chúng con biết rằng nền tảng của sự hòa giải bắt đầu giữa Cha và mỗi chúng con. Nhưng Cha cũng kêu gọi chúng con hòa giải khi chúng con xung đột hoặc chia rẽ nhau.

Xin Cha tha thứ cho chúng con vì sự phân rẽ trong Hội Thánh chúng con.

Xin giúp chúng con giải quyết những xung đột chưa được xử lý, mở rộng tấm lòng bao dung và yêu thương nhau.

Cầu xin sự hiệp nhất trong Thánh Linh sẽ chiến thắng, để chúng con có thể sống và mang lại vinh quang cho danh Ngài, sinh hoa trái trong thân thể Đấng Christ.

 

2. Lời cầu nguyện cho lòng yêu thương

Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì lòng yêu thương vô biên mà Ngài đã đổ ra cho chúng con. Lời Chúa phán rõ rằng Ngài quan tâm sâu sắc đến những ai giống như chiên không có người chăn.

Tình yêu Chúa thật tuyệt vời dành cho những người có nhu cầu về thể chất và tài chính, những người đau khổ, những người mồ côi, những người cần được chữa lành, và hơn nữa.

Chúng con cầu nguyện với Đức Chúa Jesus rằng Thánh Linh Ngài sẽ thúc đẩy chúng con sống yêu thương như Ngài. Xin Chúa cho chúng con tiếp tục phát triển nên một Hội Thánh yêu thương, quan tâm và chăm sóc, bắt đầu từ những người lãnh đạo là chúng con.

 

3. Lời cầu nguyện cho sự khôn ngoan

Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì lời hứa ban cho chúng con sự khôn ngoan Ngài. Suy nghĩ, ý tưởng và sự sáng tạo của chúng con không có giá trị gì nếu không có Ngài.

Chúng con cầu xin lòng can đảm để hành động theo sự khôn ngoan đó. Xin cho chúng con là những nhà lãnh đạo đưa ra quyết định đúng đắn.

Xin cho chúng con sự khôn ngoan để hiểu rõ ý muốn và mục đích Chúa cho Hội Thánh, trong những trường hợp cụ thể mà chúng con đang phục vụ. Chúng con tìm kiếm sự khôn ngoan và hướng dẫn Ngài để lãnh đạo Hội Thánh theo cách mang lại vinh hiển cho Ngài.

 

4. Lời cầu nguyện cho sự cứu chuộc

Lạy Đức Chúa Jesus, cảm ơn Ngài vì giá Ngài đã trả trên thập tự giá để chuộc mọi tội lỗi của chúng con. Tình yêu và ân điển Ngài thật tràn ngập và đầy dẫy.

Chúng con cầu xin rằng ước muốn mang sự cứu rỗi Ngài đến với những người lầm lạc sẽ luôn cháy bỏng trong chúng con. Xin cho tấm lòng chúng con tan vỡ vì những người hư mất, như chính Ngài tan vỡ vì họ.

Chúng con muốn thấy thật nhiều người quay về với Chúa, và những câu chuyện biến đổi lay động trái tim nhiều người.

 

5. Một lời cầu nguyện cho sự trưởng thành

Lạy Cha Thiên Thượng, cũng như khi chúng con cầu xin sự cứu chuộc, chúng con cũng cầu xin cho mọi tín hữu được trưởng thành trong đức tin. Cảm ơn Cha đã ban cho chúng con Lời Ngài, Đức Thánh Linh và Hội Thánh để làm điều đó.

Sức hút của thế gian rất mạnh mẽ, cám dỗ luôn hiện diện và cuộc chiến tâm linh là có thật. Tuy nhiên, chúng con biết Chúa đang ở với chúng con và giúp chúng con phát triển, trưởng thành, sống đẹp lòng Ngài.

Chúng con cầu nguyện đặc biệt để có thể phục vụ thế hệ trẻ, để đức tin ngày càng tăng trưởng của chúng con truyền cảm hứng cho các em bước theo Ngài.

 

6. Lời cầu nguyện cho sự rộng lượng

Chúa ơi, chúng con không thể cho Ngài điều gì, nhưng chúng con muốn cho đi như Ngài - một cách rộng lượng. Cảm ơn Chúa vì những món quà tốt đẹp tuyệt vời Ngài đã ban cho chúng con, cũng như những cơ hội để rao giảng Phúc âm.

Chúng con cầu xin rằng Hội Thánh sẽ cho đi cách dư dật cả thời gian, tài chính, ân tứ và khả năng của mình. Rằng chúng con sẽ cho đi dư dật lòng tốt, sự kiên nhẫn và sự khích lệ của mình.

Chúng con mong muốn trở thành Hội Thánh phục vụ người khác. Chúng con muốn được phục vụ vì đó là một đặc quyền, một phần của công việc Chúa và vì chúng con yêu thương người khác. Cầu xin Chúa ban cho chúng con sự rộng lượng trong cả Hội Thánh và ngoài cộng đồng.

 

7. Lời cầu nguyện cho sự biến đổi

Chúa ơi, chúng con cầu xin sự biến đổi thật trong cuộc sống những người chúng con đang phục vụ. Xin Cha ban sự biến đổi lớn lao!

Chúng con cầu xin cho những cuộc hôn nhân tan vỡ được khôi phục, mọi người được giải thoát khỏi nghiện ngập, và sự chữa lành sẽ lan toả trong tấm lòng tan vỡ. Chúng con cầu nguyện để các thanh thiếu niên vươn lên trong trường học, để các thương nhân mạnh dạn tuyên bố về Ngài, và mỗi chúng con sẽ nhận biết mình là chứng nhân cho năng quyền biến đổi của Ngài.

Xin Chúa cho chúng con mang danh Đức Chúa Jesus đến khắp mọi nơi để chứng khiến nhiều cuộc sống được Ngài biến đổi cách diệu kỳ.

 

Bài: Dan Reiland, dịch: Daisy Võ

(Nguồn: Churchleaders.com)

 

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này