Của cải ở đâu, lòng ở đó

Dưỡng linh
09:17 01/06/2020

Oneway.vn - Kinh Thánh thường nói về những kho báu, và cách lòng người ta bị tác động bởi những thứ họ mong ước được chiếm hữu. 

Giô-suê 6 ký thuật cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã khiến thành lớn Giê-ri-cô rơi vào tay dân Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, liền sau đó, ở chương 7, dân Y-sơ-ra-ên bị thua trận trước thành nhỏ A-hi, vì tội của một người tên A-can. 

Giô-suê đã tìm ra thủ phạm khiến dân Y-sơ-ra-ên bại trận, chính là kẻ với lời thú tội được chép trong Giô-suê 7:20-21:

“A-can thưa với Giô-suê: “Thật, con đã phạm tội với Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, và đây là điều con đã làm: Khi con thấy trong chiến lợi phẩm có một áo choàng Si-nê-a, rất đẹp, khoảng hai ký bạc, và một nén vàng nặng gần sáu trăm gam thì con đã tham muốn và lấy các vật ấy.”

Thật vậy, quá trình chúng ta quý trọng những điều trong cuộc sống thường bắt đầu một cách không cố ý. 

Cũng vậy, đầu tiên A-can trông thấy những chiến lợi phẩm đó đẹp và ông bắt đầu để ý đến chúng, không dừng ở việc nhìn, lòng tham của A-can bắt đầu trỗi dậy.

A-can thèm khát những chiến lợi phẩm sau khi ấp ủ trong lòng ý định bí mật tận hưởng một mình, là điều nghịch với mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Vì vậy, A-can đã hành động theo những gì lòng mình khao khát. 

Những gì nhìn thấy có thể tác động đến tấm lòng chúng ta cách sâu đậm khi chúng ta cứ giữ suy nghĩ về chúng. 

Hãy trình dâng những điều mình nhìn thấy cho Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện và cầu xin Ngài hướng dẫn tấm lòng. Bên cạnh đó, chúng ta phải kiểm tra tình trạng của tấm lòng mình trong sự soi sáng Lời Chúa và sắp xếp chúng  theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bởi lẽ chúng ta rất dễ sập bẫy những “kho báu” không mong muốn trong lòng, điều đó xảy ra khi chúng ta tập chú vào những điều sai trật.

Lời Chúa trong Ô-sê 9:10 có chép: “Nhưng chúng đã đến Ba-anh Phê-ô; Dâng mình cho vật đáng xấu hổ và trở nên ghê tởm như vật chúng đã yêu.”

Thật vậy, dân Y-sơ-ra-ên trở nên ghê tởm như vật họ đã yêu. Đó thật là một điều nguy hại!

Khi tâm trí nghĩ quá nhiều về những kho báu sai trật trong đời sống, nó sẽ phá huỷ tâm trí bạn. Điều này khiến chúng ta bận tâm nhiều hơn về những gì chúng ta nghĩ tới hằng ngày - vì vậy những suy nghĩ không lành mạnh đến từ tâm trí phải bị kìm giữ lại và trình dâng cho Đức Chúa Trời. 

Đây cũng là lý do vì sao sứ đồ Phao-lô viết trong Phi-líp 4:8 rằng: 

“Cuối cùng, thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến.” 

Một người tìm thấy kho báu mình trong Đấng Christ sẽ học biết trở nên một người sống thoả lòng trong mọi cảnh ngộ. Vì vậy, những kho báu trong lòng tôi sẽ được bày tỏ qua những điều tôi chọn và cách tôi sống cũng như những lời miệng tôi nói ra. 

Hãy là những chiếc bình thanh sạch, quý giá trước mặt Đức Chúa Trời để Ngài vui lòng sử dụng bạn. Hãy đầu tư tâm trí, tấm lòng, tài vật mình vào những điều còn lại đời đời để bạn trở nên những người yêu mến Chúa thực sự. Bởi của cải ở đâu, lòng ở đó!

 

Bài: Joey Hong; dịch: Sophie

(Nguồn: yckc.org.sg)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này