Họ là những người nữ

Dưỡng linh
05:13 19/10/2019

Oneway.vn - Trong Kinh Thánh có rất nhiều tấm gương về những người phụ nữ tin kính tuyệt vời, đây là những phụ nữ tiêu biểu nổi tiếng trong Kinh Thánh lưu lại, một trong những người nữ đó là bà Giô-kê-bết, mẹ Môi-se. 

1. Giô-kê-bết
Tuy Kinh Thánh không nói nhiều về mẹ Môi-se, sách Xuất Ê-díp-tô ký 2:1-10 nhưng sau này, chúng ta thấy, nhờ quyết định khôn ngoan của bà mà dân tộc Y-sơ-ra-ên đã có được vị lãnh tụ vĩ đại. Chính vị lãnh tụ này đã dắt dân sự thoát khỏi ách thống trị hà khắc của Pha-ra-ôn, và đưa vào miền đất hứa mà Đức Chúa Trời hứa ban.

Tiếp đến...

2. Ra-háp
Tuy là một kỵ nữ nhưng bà đã có một quyết định sáng suốt. Bà biết rất rõ sự diệt vong của thành Giê-ri-cô, bởi nó đã bị Đức Chúa Trời rủa sả vì những tội lỗi gớm ghiếc. Bà biết những việc Chúa đã làm cho dân sự Ngài ở Ai-cập, và những điều này làm bà thức tỉnh, thay vì tố giác các thám tử, bà tìm mọi cách che chở và cứu thoát họ, để đổi lại gia đình mình được bình an và được gia nhập vào dân sự Y-sơ-ra-ên. 

Điều kỳ diệu, sau này, bà là vợ của Sanh-môn:“Sanh-môn bởi Ra-háp sanh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ sanh Ô-bết. Ô-bết sanh Gie-sê; Gie-sê sanh vua Đa-vít.” (Ma-thi-ơ 1:5) 

3. Ru-tơLà một người phụ nữ cũng thường được nhắc đến như là một người con dâu hiếu thảo, hết lòng kính sợ Đức Chúa Trời.
Tấm lòng hiếu thảo của bà được Kinh Thánh chép khá tỉ mỉ, đời sống của bà như một mẫu mực của những người con dâu trong mọi thời đại, luôn kính sợ Chúa, hiếu thảo mẹ chồng. Chính bà là tổ mẫu của vua Đa-vít. 

4. Hoàng hậu Ê-xơ-tê

Ê-xơ-tê đi vào sân cung điện. Vừa thấy cô, vua giơ vương trượng ra. Cô bước đến, và vua hỏi:“Hỡi hoàng hậu Ê-xơ-tê, nàng cầu xin điều gì?". Cô đáp:“Xin bệ hạ cùng Ha-man đến dự tiệc của thiếp". Tại bữa tiệc, Ê-xơ-tê lại mời họ hôm sau đến dự tiệc. Trong bữa tiệc thứ hai, vua hỏi lần nữa:“Nàng cầu xin điều gì?". Ê-xơ-tê thưa:“Có người muốn giết thiếp và dân tộc thiếp. Xin bệ hạ cứu chúng thần". Vua hỏi:"Kẻ nào dám làm thế?". Ê-xơ-tê đáp:“Chính là tên Ha-man độc ác này!". Vua A-suê-ru giận đến nỗi ra lệnh giết Ha-man ngay lập tức.Tuy nhiên, không ai có thể hủy bỏ lệnh của Ha-man, ngay cả vua. Vì vậy, vua lập Mạc-đô-chê đứng đầu các quan và cho ông quyền ban sắc lệnh mới. Mạc-đô-chê liền ban lệnh cho phép dân Do Thái được tự vệ trong ngày bị tấn công. Vào ngày 13 tháng A-đa, người Do Thái đánh bại kẻ thù. Từ đó trở đi, họ ăn mừng chiến thắng này hằng năm. (Ê-xơ-tê 5:20-22)

5. Ma-ri (vợ Cơ-lê-ô-ba)
Qua Kinh Thánh, chúng ta thấy Ma-ri là một người phụ nữ kính sợ Chúa hết lòng. Vâng lời, khiêm nhường là phẩm chất của bà. Suốt cuộc đời, theo Chúa Giê-su để chăm sóc từ khi Ngài còn nhỏ, làm môn đồ khi Ngài thi hành chức vụ. Và khi Chúa Giê-su bị đóng đinh trên thập tự giá, bà cũng có mặt ở đó (Giăng 19:25-27). Sau khi Chúa thăng thiên, bà đã cùng hết thảy những môn đồ của Chúa “Bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện” (Công-vụ 1:14)

Một cuộc đời sự vâng phục tuyệt đối ý muốn của Đức Chúa Trời.

6. Ma-ri (em La-xa-rơ và Ma-thê)
Người đập vỡ bình dầu cam tòng quý giá khoảng 300 đơ-ni-ê để xức thơm cho Chúa và xõa tóc lau chân Chúa trước khi Ngài chịu thương khó. (Ma-thi-ơ 26:12-13)
Không ai khác hơn là Ma-ri người ngồi dưới chân Chúa và nghe Ngài dạy dỗ. (Lu-ca 10:42)

7. Ma-ri Ma-đơ-len (người được Chúa đuổi 7 quỉ dữ)

Trong tất cả các môn đồ của Chúa Giê-su, bà Ma-ri Ma-đơ-len được vinh dự là người đầu tiên gặp Chúa Giê-su từ kẻ chết sống lại (Mác 16:9). Đây là đặc ân thật xứng đáng cho người kính yêu Chúa, trung tín hầu việc Chúa và theo Chúa trên đường khổ nạn cho đến cuối cùng. 

Bà được Chúa đuổi 7 quỉ dữ ra khỏi người, nên bà yêu Chúa nhiều hơn (Lu-ca 8:2). Một tác giả viết:“Khi Chúa Giê-su chịu đóng đinh vì tội của nhân loại, Ma-ri Ma-đơ-len là người cuối cùng đứng bên chân thập tự, ba ngày sau, bà là người đầu tiên đến thăm mộ Chúa, vì thế bà cũng là người đầu tiên gặp Chúa Phục Sinh.


Những người nữ sau đây có thể không đẹp, không tài giỏi, nhưng được Kinh Thánh nhắc đến như những tấm gương lấp lánh. Tên tuổi họ tuy không được đề cập, mà cũng không cần thiết, bởi những việc họ làm mới quan trọng và còn lại mãi, để lại những bài học quý giá cho con cái Chúa ngày nay:

8. Người đàn bà góa Sa-rép-ta (I Các-vua 17:9)
Đức Chúa Trời dùng một người đàn bà góa vô danh để hoàn thành kế hoạch của Ngài. Người đàn bà góa thành Sa-rép-ta đã có sự lựa chọn khôn ngoan, đó là để lòng tin cậy tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời và nhà tiên tri của Ngài.

9. Người đàn bà thành Su-nem (II Các-vua 4:8)
Bà đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời khi nghe Ê-li-sê nói:“Năm tới, trong lúc này, ngươi sẽ ẵm một đứa con trai”. Và bà đã sinh con trai, dù tuổi đã cao.

10. Người đàn bà Sa-ma-ri (Giăng4:1-39)

Sau khi trò chuyện, người đàn bà này tin nhận Chúa. Rồi bà vào thành kêu gọi mọi người đến nghe Tin Lành:“Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Đấng Christ sao?”(câu 29). Nhờ đó, “nhiều người Sa-ma-ri ở thành đó tin Ngài”(câu 39).

11. Người đàn bà goá và 2 đồng xu (Mác 12:41-42)

Người đàn bà góa nghèo đã dâng hiến số tiền ít ỏi, nhưng để lại một gương lớn về tấm lòng dâng hiến. Với Chúa, tấm lòng quan trọng hơn của dâng.

Xưa khi Chúa Giê-su thi hành chức vụ trên đất, thì Ngài luôn dành thì giờ để rao giảng Tin Lành cho đoàn dân đông, có một phụ nữ ở giữa đám đông cất tiếng nói:"Phước cho dạ đã cưu mang Ngài và vú đã cho Ngài bú! Ðức Chúa Jesus đáp: Những kẻ nghe và giữ lời Ðức Chúa Trời còn có phước hơn (Lu-ca 11:27-28).

Lời Kinh Thánh chép: “Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.”.Châm ngôn 31:30).

 

Bài: Hồ Galilê

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này