Lắng nghe tiếng Chúa

Dưỡng linh
10:20 30/11/2019

Oneway.vn - Lắng nghe tiếng Chúa là khởi đầu cho lòng trung thành.

“Đức Giê-hô-va lại gọi Sa-mu-ên lần thứ ba; người trỗi dậy, đi đến gần Hê-li, mà rằng: Có tôi đây, vì ông đã kêu tôi. Bấy giờ, Hê-li hiểu rằng Đức Giê-hô-va gọi đứa trẻ. Người nói cùng Sa-mu-ên rằng: Hãy đi ngủ đi, và nếu có ai gọi con, con hãy nói: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe! Vậy, Sa-mu-ên đi nằm tại chỗ mình. Đức Giê-hô-va đến đứng tại đó, gọi như các lần trước: Hỡi Sa-mu-ên! Hỡi Sa-mu-ên! Sa-mu-ên thưa: Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe!” 1 Sa-mu-ên 3: 8-10.

An-ne, mẹ của Sa-mu-ên là người son sẻ, bà cầu nguyện xin một đứa con trai và hứa sẽ dâng con cho Chúa suốt cuộc đời (1 Sa-mu-ên 1: 10-11). Chúa lắng nghe lời cầu xin của An-ne và đã đáp lời cầu nguyện của bà.

An-ne có thai và sau đó thực hiện đúng lời hứa của mình. Sau khi Sa-mu-ên vừa dứt sữa, cô đến nhà Chúa và trao cậu bé cho thầy tế lễ thượng phẩm Hê-li: “Xin lỗi, Chúa! Xưa có người đàn bà đứng tại đây, gần bên ông, đặng cầu khẩn Đức Giê-hô-va; tôi chỉ sanh mạng ông mà thề rằng tôi là người đó. Ấy vì đứa trẻ nầy mà tôi cầu nguyện. Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài. Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va; tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó”.

“Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe!”

Khi Sa-mu-ên lớn lên dưới sự hướng dẫn của Ê-li, ông bắt đầu phụng sự Chúa. 

1 Sa-mu-ên 3: 1 chép rằng: “Sa-mu-ên thơ ấu phục sự Đức Giê-hô-va tại trước mặt Hê-li. Trong lúc đó, lời của Đức Giê-hô-va lấy làm hiếm hoi, và những sự hiện thấy chẳng năng có”.

Tuy nhiên, một đêm nọ, sau khi hai người đã ngủ, Chúa phán với Sa-mu-ên. Phải mất ba lần Hê-li mới nhận ra rằng Sa-mu-ên đang nghe tiếng Chúa (1 Sa-mu-ên 3: 8-10).

Sau khi Hê-li nhận ra điều này, ông nói với Sa-mu-ên: “Hãy đi ngủ đi, và nếu có ai gọi con, con hãy nói: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe!”

Đòi một vị vua

Chúa đã ở cùng Sa-mu-ên suốt cuộc đời. Cuối cùng, cả Y-sơ-ra-ên đã công nhận ông là tiên tri. Nhưng dân Y-sơ-ra-ên đã quay lưng lại với Chúa và thờ phượng các vị thần ngoại giáo. Khi Sa-mu-ên cảnh báo họ hãy quay về với Đức Chúa Trời chân thật, họ đã không lắng nghe. Ngay cả các con trai của Sa-mu-ên cũng không đi theo đường lối ông.

Khi dân Y-sơ-ra-ên đến  yêu cầu Sa-mu-ên chỉ định một vị vua để lãnh đạo họ, ông đã cầu nguyện với Chúa và lắng nghe Ngài trả lời: “Hãy nghe theo mọi lời dân sự nói cùng ngươi; ấy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi đâu, bèn là từ chối ta đó, hầu cho ta chẳng cai trị chúng nó nữa” (1 Sa-mu-ên 8: 7).

Mặc dù đã được cảnh báo, dân Y-sơ-ra-ên vẫn đòi một vị vua. Họ được đáp ứng. Khi Sau-lơ lên ngôi, dân Y-sơ-ra-ên được thỏa mãn. Lúc đầu, Sau-lơ đã trị vì thành công. Tuy nhiên, sau đó nhà vua đã bốc đồng làm theo ý riêng mình. Ông đã không tham khảo ý kiến ​​của Sa-mu-ên, vị tiên tri Chúa chọn.

Sau-lơ từ chối lắng nghe

Sau-lơ đã đưa ra rất nhiều lựa chọn dại dột trong triều đại của ông. Ông không còn lắng nghe những lời khôn ngoan của Sa-mu-ên, vì vậy, Chúa đã không tiếp tục chúc phước cho -lơ

Dân Y-sơ-ra-ên cũng đã từ chối lắng nghe tiếng Chúa. Họ có một vị vua như các quốc gia khác, nhưng triều đại Sau-lơ đã trở thành một câu chuyện khốn khổ. Ước nguyện của họ đã được thực hiện, nhưng họ phải gánh chịu hậu quả.

Gieo gì gặt nấy, có đúng không?

Bạn có đang lắng nghe?

Chúng ta đã phớt lờ giọng nói êm dịu ấy bao nhiêu lần? Chúng ta có từ chối lắng nghe và vẫn khăng khăng làm theo ý riêng không? Có phải chúng ta cũng giống hệt như Sau-lơ và dân Y-sơ-ra-ên?

Nếu cứ khăng khăng làm theo ý riêng, chúng ta sẽ thất bại. Thành công không bao giờ đến khi tôi bỏ qua tiếng phán của Chúa. Có lẽ Chúa chỉ lắc đầu và suy nghĩ: “Không biết khi nào con mới dừng bướng bỉnh làm theo ý mình?”

Để đời sống mình được trọn vẹn theo ý muốn tốt lành của Chúa, chúng ta phải lắng nghe và vâng lời. Giống như Sa-mu-ên, chúng ta phải lắng nghe và đáp lời: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe!”

Bài: Carol Round, dịch: Jasmine

(Nguồn: assistnews.net)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này