Tự do

Dưỡng linh
08:55 17/07/2019

Oneway.vn - Bạn đang tự do như thế nào? Chúng ta biết rằng “Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do” (Galatians 5: 1) và “cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 8: 1).

Đấng Christ đã giải phóng bạn và tôi, chúng ta “được ở trong Ngài, được xưng công bình không phải bởi luật pháp, bèn là bởi đức tin nơi Đấng Christ (Phi-líp 3: 9) - một lẽ thật vinh hiển.

 

Chúng ta có thực sự sống trong sự tự do Đấng Christ đã ban? Những gì Đức Chúa Jesus chuộc để ban cho chúng ta, không chỉ nhận được sau khi chết, mà là một cuộc sống tự chủ, vui vẻ và hoàn toàn tự do ngay ở hiện tại. “Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do” (Giăng 8:36).

 

Bí quyết để trải nghiệm sự tự do này phụ thuộc vào việc: đối với chúng ta nơi nào thật sự là NHÀ.

 

Chìa khóa để sống tự do

Qua những tấm gương về đức tin trong Hê-bơ-rơ 1. Điều gì giúp họ trở nên những người tự do?

 

Chúng ta có thể trả lời ngay: “Đức tin!”. Tất nhiên, nhưng chưa đủ. Vì ai cũng sống bằng đức tin. “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy” (Hê-bơ-rơ 11: 1). Mọi người sống bằng đức tin vào những gì họ cho là đúng, hầu hết là điều không thể nhìn thấy hoặc chứng minh.

 

Điều khiến các bậc tiền nhân tin kính trong Kinh Thánh tìm thấy tự do là họ tin Chúa cách tuyệt đối (Hê-bơ-rơ 11: 6).

 

Chìa khóa: họ muốn một quê hương tốt hơn - THIÊN ĐÀNG.

Bởi vì họ thực sự tin Thiên đàng tồn tại. Họ tin vào quê hương tốt hơn, đến mức hài lòng với việc “chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình; chỉn trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất” (Hê-bơ-rơ 11:13).

 

Đừng để bất cứ điều gì chi phối sự tự do tuyệt đối Chúa dành cho bạn. Hãy tìm kiếm với tất cả sức mạnh, để chạy trên đường đua thiêng liêng Chúa đã sắm sẵn cho bạn mà không vướng bận, giống như những bậc tiền nhân chạy trước bạn, những người tự do chọn sống như khách lạ lưu vong ở thế gian vì quyền công dân thực sự của họ ở thiên đàng. Người tự do nhất trên thế gian chính người được tự do khỏi những điều thuộc về thế gian.

 

Tác giả: Jon Bloom, dịch: Hồng Nhạn

(Nguồn: desiringGod.org)

 

 

bình luận

1 bình luận
oneway avatarminh minh
Tự do độc lập hạnh phúc
Trả lời -
01/08/2019