“Ngài chăm sóc đất, làm cho đất màu mỡ và rất phì nhiêu. Dòng suối Đức Chúa Trời đầy nước, Ngài cung cấp thóc lúa.” (Thi Thiên 65:9)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Cảm ơn Chúa vì những loài cây Chúa tạo dựng đều có ích lợi cho con người. Xin giúp chúng con biết cách chăm sóc, bảo vệ cây cối và mọi tạo vật của Chúa. Con cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu Chirst. Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này