“Như vậy, mỗi người trong anh em hãy loại bỏ sự giả dối, “Hãy nói thật với người lân cận,” vì chúng ta đều là chi thể của nhau” (Ê-phê-sô 4:25-32 )

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Chúa ơi xin giúp cho con chống lại sự cám dỗ của lời nói dối, để con luôn nói lời chân thật và yêu thương đối với mọi người xung quanh. Xin Cha giúp con nhận biết lẽ thật từ lời Chúa mỗi ngày. Trong Danh Chúa Giê-xu Christ Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này