10 lý do nên đọc Kinh Thánh mỗi ngày

Dưỡng linh
04:21 01/08/2022

Oneway.vn - Có 10 lý do để bạn nhận ra việc đọc Kinh Thánh, hiểu Kinh Thánh, ghi nhớ Kinh Thánh là điều cần thiết cho đời sống Cơ Đốc nhân.

Ảnh: Pexels

Chống lại cảm giác tự mãn rằng, "Tôi không cần phải học Kinh Thánh mỗi ngày". 

Dưới đây là mười lý do

1. Được cứu bởi Kinh Thánh.

Hãy cẩn trọng với chính con và sự giảng dạy của con; phải kiên trì trong mọi việc đó, vì làm như vậy, thì con và những người nghe con đều được cứu. (I Ti-mô-thê 4:16)

"Đức Chúa Trời cứu chúng ta mỗi ngày bởi Lời phán ra từ Kinh Thánh".

Sự cứu rỗi đã xảy ra trên dân sự của Chúa, sự cứu rỗi – ngay lúc này – đang diễn ra trên dân sự của Chúa, và sự cứu rỗi sẽ được trọn vẹn vào ngày những người chết trong Chúa sống lại, và mọi việc giờ đây đang diễn tiến theo cách ấy. Phao-lô nói hãy giữ vững sự giảng dạy chân chính để chính mình được cứu. Đức Chúa Trời cứu chúng ta mỗi ngày bởi Kinh Thánh.

2. Kinh Thánh giải phóng bạn khỏi Sa-tan.

Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi. (Giăng 8:32)

Lúc này Chúa Jêsus đang cho các nhà lãnh đạo Do Thái thấy, dù họ nghĩ mình không phải nô lệ, nhưng “các ngươi ra từ cha mình là ma quỷ, và muốn làm theo dục vọng của cha mình” (Giăng 8:44). Hỡi Cơ Đốc nhân non trẻ, Sa-tan là kẻ thù của bạn. Hắn mạnh hơn bạn gấp ngàn lần. Thế nên, Giăng đã viết cho các Cơ Đốc nhân trẻ rằng:

Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho các bạn vì các bạn mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các bạn, và các bạn đã chiến thắng ma quỷ. (I Giăng 2:14)

Đây là hy vọng duy nhất của chúng ta để thắng hơn kẻ thù siêu nhiên. Mỗi lần Chúa Jêsus bị ma quỷ cám dỗ (Ma-thi-ơ 4:1–11; Mác 1:12–13; Lu-ca 4:1–13), Ngài đáp trả bằng “gươm của Thánh Linh, tức là lời của Đức Chúa Trời” ( Ê-phê-sô 6:17), Ngài đã thuộc hết Kinh Thánh, nên khi vào đồng vắng, Ngài không cần mang theo một cuốn sách nào cả.

3. Kinh Thánh ban ân điển và bình an.

Cầu xin ân điển và bình an tràn đầy trên anh em nhờ sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta! (II Phi-e-rơ 1:2)

Sự nhận biết Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh không cắt nghĩa hết được ân điển, nhưng Phi-e-rơ nói rằng đó là một cách để nhận lãnh ân điển. Phi-e-rơ nói: Nếu chúng ta muốn được bình an và đầy quyền năng bởi ân điển thiên thượng, thì điều đó phải xảy ra “trong sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta”. Sự nhận biết đó được tìm thấy ở một nơi: Kinh Thánh.

4. Kinh Thánh thánh hóa đời sống Cơ Đốc

Chúa Jêsus cầu nguyện rằng: 

Xin Cha dùng chân lý thánh hóa họ. Lời của Cha là chân lý. (Giăng 17:17)

Thánh hóa là tiến trình trở nên thánh khiết - nghĩa là càng giống Đấng Christ và Đức Chúa Trời, là Đấng thánh khiết vẹn toàn. Thánh khiết không phải là một sự lựa chọn. Hê-bơ-rơ 12:14 chép: “Hãy tìm cách … đeo đuổi sự thánh khiết; vì nếu không thánh khiết thì chẳng ai thấy được Chúa”.

Chúng ta không cần phải hoàn hảo trong đời nầy, nhưng chúng ta cần phải thánh khiết. Đức Chúa Trời thánh hóa dân sự Ngài. Nên Chúa Jêsus đã cầu nguyện với Cha Ngài rằng: “Xin Cha dùng chân lý thánh hóa họ. Lời của Cha là chân lý". Phải thánh khiết - không hơn không kém.

5. Kinh Thánh mang đến niềm vui

Anh em đã tiếp nhận đạo giữa nhiều hoạn nạn với niềm vui của Đức Thánh Linh. (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6)

...Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm”. (Thi Thiên 1:2)

Sống mà không niềm vui thì thật vô nghĩa. Đời sống Cơ Đốc là một đời sống đầy hoạn nạn. Nhưng trong mọi sự đó, Đức Chúa Trời sẽ ban cho niềm vui, và Ngài ban cho bởi Kinh Thánh.

6. Kinh Thánh bảo vệ chúng ta khỏi sai lầm nguy hại.

Cho đến khi tất cả chúng ta đều đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời … Như vậy, chúng ta sẽ không còn là trẻ con, bị dồi dập và cuốn theo luồng gió học thuyết. (Ê-phê-sô 4:13–14)

Làm sao để các Cơ Đốc nhân non trẻ không bị thổi bay bởi các luồng gió và quan điểm về văn hóa và thần học? Câu trả lời là: “sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời” - sự hiểu biết mà họ kinh nghiệm đó không đến từ quan điểm ​​của con người, mà đến từ lời Đức Chúa Trời. Điều đó được tìm thấy ở một nơi: Kinh Thánh.

7. Kinh Thánh có niềm hy vọng về thiên đàng

Điều tôi muốn nói ở đây là sự vui hưởng và hiểu biết trọn vẹn mọi lẽ thật trong Kinh Thánh, sẽ chỉ có trên thiên đàng.

Hiện nay tôi biết có giới hạn; đến lúc ấy, tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. (I Cô-rinh-tô 13:12)

Sự hiểu biết Đức Chúa Trời – mọi sự sung mãn mà một tạo vật có thể hiểu và vui hưởng được - sẽ không còn bị cầm giữ khỏi chúng ta nữa. Nỗi thất vọng khi chúng ta vẫn còn những hạn chế trong sự hiểu biết và vui hưởng sẽ được loại bỏ. Thật xứng hợp biết bao khi giờ đây chúng ta càng gần hơn bao giờ hết với niềm vui cuối cùng của chúng ta trong đời hầu đến.

8. Kinh Thánh sẽ bị nhiều người người chống đối

Vì sẽ có lúc người ta không muốn nghe giáo lý lành mạnh, nhưng muốn theo dục vọng mình, quy tụ quanh mình các giáo sư giảng những lời làm đã ngứa lỗ tai. (II Ti-mô-thê 4:3) (BD2011)

Nói cách khác, chúng ta cần hiểu biết Kinh Thánh để không mất cảnh giác, mất quân bình hay bị các giáo sư giả dẫn dụ. Chúng ta cần tiếp nhận Kinh Thánh thường xuyên để sẵn sàng đương đầu với những kẻ từ chối tiếp nhận Kinh Thánh.

9. Đức Chúa Trời đẹp lòng khi chúng ta thẳng thắn giảng dạy Kinh Thánh

Hãy chuyên tâm để được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không có gì đáng thẹn, thẳng thắn giảng dạy lời chân lý. (II Ti-mô-thê 2:15)

“Mỗi chúng ta đều được giao cho công tác rao giảng Lời Chúa”.

Quý hóa là khi bạn được giao cho một nhiệm vụ rất quan trọng, và sau đó chủ của bạn hài lòng về những gì đã yêu cầu bạn làm. Mỗi chúng ta đều được giao cho công tác rao giảng Lời Chúa. Thật là một cơ hội tuyệt vời để làm Chúa đẹp lòng.

10. Kinh Thánh ban cho và nuôi dưỡng sự sống

Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời. (Ma-thi-ơ 4:4)

Sự sống thuộc linh - sự sống đời đời - cũng giống như sự sống thuộc thể, cần được nuôi dưỡng, không phải bởi bánh, nhưng bởi lời của Đức Chúa Trời. Nếu bạn nghĩ bạn đã có sự sống đời đời như một loại vắc xin chống lại địa ngục, và bạn không cần nuôi dưỡng thêm nữa, thì bạn thật chẳng biết gì về sự sống thuộc linh.

Vậy, có mười lý do giải thích tại sao các tín hữu non trẻ nên cố hết sức – với mọi khả năng mà Đức Chúa Trời ban cho - để việc đọc và suy ngẫm cũng như hiểu và học thuộc Kinh Thánh trở nên thiết yếu, không thỏa hiệp trong mỗi đời sống Cơ Đốc.

Bài: John Piper; dịch: Tiểu Nguyên

(Nguồn: desiringgod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này