4 lời khích lệ nếu bạn đang gặp vấn để về tâm lý

Dưỡng linh
08:25 22/04/2021

Oneway.vn - Phải mất nhiều thời gian hơn Phao-lô, tôi mới có thể nghe Chúa nói rằng ân điển Ngài đã đủ cho tôi.

Ba lần Phao-lô đã cầu xin Chúa loại bỏ khỏi ông những giằm xóc (2 Cô-rinh-tô 12:7, 10). Các học giả Kinh Thánh không biết chính xác ‘giằm xóc’ của Phao-lô là gì, nhưng cái giằm xóc của chính tôi là: rối loạn lưỡng cực. Tôi được chẩn đoán mắc bệnh này ở tuổi thiếu niên và đã cầu xin Chúa loại bỏ thứ này ra khỏi tôi nhiều lần.

Phải mất nhiều thời gian hơn Phao-lô, tôi mới có thể nghe Chúa nói rằng ân điển Ngài đã đủ cho tôi.

Ý nghĩ tự tử và sự tuyệt vọng cùng cực với bệnh trầm cảm có thể rất khó hiểu đối với ai không phải trải qua những cuộc đấu tranh như vậy.

Những lẽ thật Kinh Thánh đã khích lệ các Cơ Đốc nhân trong nhiều thế kỷ cũng có thể khuyến khích những người mắc bệnh tâm thần ngày nay. Để tiếp tục đấu tranh mỗi ngày trong tâm trí không giới hạn, chúng ta có thể nương dựa vào 4 sự khích lệ sau:

Bạn không đơn độc

Người theo Chúa trong Kinh Thánh đã phải chịu đựng cả về tinh thần, cảm xúc lẫn thể chất. Chính Đấng Christ cũng phải kêu lên trong tuyệt vọng trên thập tự giá: “Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Ma-thi-ơ 27:46), lặp lại lời than thở trong Thi Thiên (Thi thiên 22:1). Khi đau khổ, hãy nhớ rằng chúng ta không đơn độc.

Chắc chắn bạn không phải là người duy nhất đang đối phó với các vấn đề phát sinh từ bệnh tâm thần. Nói chuyện cởi mở về các vấn đề sức khỏe tâm thần của bạn sẽ tạo cơ hội để người khác chia sẻ những cuộc đấu tranh của riêng họ và giúp mọi người quan tâm đến nhau.

Không phải lỗi của bạn

Mặc dù bệnh lý về tâm thần là hậu quả của sự suy sụp, nhưng cũng giống như người đàn ông mù (Giăng 9:3), sự đau khổ bạn chịu không phải là sự trừng phạt vì tội lỗi chính bạn hay cha mẹ. Bệnh tâm thần không phải là lỗi của bạn, nhưng có thể là cơ hội để bạn nói về tình yêu của Đấng Christ với người khác.

Tất nhiên, tội lỗi có thể làm trầm trọng thêm bệnh, gia tăng trầm cảm hoặc lo lắng. Tội lỗi lan truyền sự ô uế của bóng tối, đó là lý do tại bạn cần hướng về phía Đấng Christ. Nếu chúng ta ăn năn và chuyển sự tập trung của mình sang Chúa, ánh sáng Ngài sẽ đến với cuộc đời tăm tối của chúng ta. “Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em” (Gia-cơ 4:8). Đây là lời hứa tốt đẹp cho cả những người đang chìm trong bóng tối.

Chúa luôn trông nom và ở bên bạn

Có một Đấng Cứu Thế đã từng trải nghiệm mọi cảm xúc của chúng ta. 

Khi chịu ảnh hưởng của bệnh tâm thần, hãy nhớ Chúa luôn ở bên bạn. Ngài khóc với bạn, giống như khi Ngài khóc với gia đình La-xa-rơ (Giăng 11:35). Chúa biết Ngài sắp gọi ông sống lại, nhưng Ngài vẫn khóc. Tương tự như vậy, Chúa biết Ngài sẽ làm điều tuyệt vời trong cuộc sống của bạn, và Ngài vẫn luôn ở với bạn giữa muôn trùng phong ba.

Bởi ân điển, Chúa đã sai Đức Thánh Linh, Đấng yên ủi và cố vấn đến với bạn, để giúp đỡ bạn. Đức Thánh Linh cầu thay cho bạn (Rô-ma 8:27). “Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta” (Rô-ma 8:26).

Vì vậy, hãy kiên định, vì bạn có niềm hy vọng lớn: “Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối” (Thi thiên 34:18)

Lời Chúa phán với bạn

Kinh Thánh không ngại nói về nỗi thống khổ tinh thần và cảm xúc. Hãy nhìn vào sách Gióp và rất nhiều đoạn Thi-thiên than khóc. Đó là những bài thơ của những người khóc với Chúa trong tuyệt vọng:

“Cầu xin Chúa hãy đoái xem tôi và thương xót tôi, vì tôi một mình và khốn khổ”. (Thi thiên 25:16)

“Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa; Vì nhờ mặt Ngài, bèn được cứu rỗi”. (Thi thiên 42:5)

“Vì linh hồn tôi đầy dẫy sự hoạn nạn, mạng sống tôi hầu gần âm phủ”. (Thi thiên 88:3)

Tuy nhiên, hầu hết các bài Thi thiên than khóc đều kết thúc một cách tích cực, nhắc nhở người nghe về sự trung tín của Chúa. Giống như những người theo Chúa trong suốt lịch sử, chúng ta thường quên mọi điều Ngài đã làm cho chúng ta và những lời hứa mà Ngài vẫn đang tiếp tục thực hiện.

‘Dằm xóc’ có thể không bao giờ được cất đi, nhưng tôi vẫn vui mừng về sự vĩ đại và quyền năng của Chúa toàn năng tôi. Căn bệnh này tiếp tục nhắc nhở tôi rằng ân điển Chúa là đủ cho tôi rồi. Tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ bày tỏ sức mạnh Ngài qua sự yếu đuối tôi.

Tác giả: Lieryn Barnett, dịch: Jennie 

(Nguồn: Thegospelcoalition.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này