Bạn được "đánh dấu" cho mục đích cụ thể

Dưỡng linh
12:41 13/02/2020

Oneway.vn - Nếu được biệt riêng để làm công việc Chúa, chúng ta sẽ không có thời gian cho những rắc rối; đặc biệt là khi tấm lòng chúng ta luôn muốn làm hài lòng Ngài.

Ý nghĩa của việc được biệt riêng cho Chúa

Chúa đặt tay Ngài trên bạn, dành cho bạn mục đích cụ thể. Ngài sẽ sử dụng người xung quanh, giấc mơ, khải tượng và "tiếng nói nhỏ nhẹ" của Ngài để đưa bạn đi đúng hướng.

Được Chúa “đánh dấu” cho một mục đích cụ thể. Ngài hướng dẫn cuộc sống chúng ta, khiến nó khác hoàn toàn so với cuộc đời vô nghĩa mà chúng ta sẽ sống nếu không vâng lời Ngài. Và mặc dù không ở trong chức vụ, chúng ta vẫn được Chúa đánh dấu để phục vụ Ngài trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì Ngài đã biệt riêng để chúng ta sống theo mục đích của Ngài.

Cảm thấy như chúng ta bị kéo ra khỏi những thứ khiến mình mất tập trung. Dù cảm thấy bị cách biệt và bị lãng quên, nhưng chúng ta đã được tách ra vì tiếng gọi của Chúa trên cuộc đời mình. Chính trong những lúc này, chúng ta sẽ dành thời gian chất lượng với Chúa khi Ngài uốn nắn và biến chúng ta càng trở nên giống Ngài. Ngài sẽ xây dựng những đức tính trong chúng ta để sẵn sàng bước lên tiền tuyến. 

Chúa Jesus đã phán: "Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó." (II Cô-rinh-tô 6:17)

Ma-thi-ơ 22:14 chép: "Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn." Sau khi đưa ra lựa chọn của mình, Chúa nhẹ nhàng đặt từng người trong vòng tay Ngài, sát bên cạnh Ngài.

Chúa đã chọn chúng ta để làm công việc cho Ngài, và chúng ta cần phải "biệt riêng" để làm công việc cho Vua. Ngài đã xức dầu cho chúng ta và trang bị chúng ta cho sự phát triển của vương quốc của Ngài. 

Biệt riêng có nghĩa là được nên thánh cho Ngài. Cơ Đốc nhân được trao một vai trò đặc biệt trong cuộc sống để phục vụ Chúa. Chúng ta được mang từ trũng bóng tối sang Vương quốc ánh sáng. Chúng ta là những người xa lạ với thế gian này. Thay vì suy nghĩ và hành động như thế gian, chúng ta được tách biệt khỏi cách nhìn và lối sống tầm thường này, và được ban cho một mục đích khác là phục vụ Chúa và trở nên giống Chúa Jesus hơn. 

Chúng ta được tách khỏi thế giới và ban cho mục đích mới trong Chúa Jesus để được Ngài sử dụng.

Là Cơ Đốc nhân trong 43 năm, tôi cảm thấy được kêu gọi phải xa cách thế gian và gần với Chúa. Mong muốn của tôi là làm hài lòng Chúa. Không phải lúc nào tôi cũng thành công, nhưng tấm lòng tôi dành cho Chúa.

Nếu tôi lạc, Chúa luôn nhẹ nhàng hướng dẫn tôi trở lại con đường mà Ngài đã chọn cho tôi. 

Trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4, Phao-lô nói rằng chúng ta nên sống một cuộc sống đẹp lòng Chúa. Trong câu một, Phao-lô khuyên chúng ta “luôn theo đường ấy càng ngày càng tới”. 

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4: 9 kêu gọi chúng ta yêu thương anh em mình. Phao-lô khuyến khích chúng ta yêu họ nhiều hơn nữa.

Trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5: 6,8 Phao-lô nói:

"Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè giữ… Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè giữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ."

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5: 13-22 dạy chúng ta: Sống hòa bình với nhau, cảnh báo người ăn ở bậy bạ và khuyến khích người ngã lòng. Giúp đỡ người yếu đuối, kiên nhẫn với tất cả mọi người, không lấy ác trả ác, nhưng luôn làm điều tốt cho nhau. Luôn luôn vui vẻ, cầu nguyện không thôi, cảm tạ Chúa vì mọi sự, đừng dập tắt công việc của Thánh Linh, chớ khinh dể các lời tiên tri; điều chi lành thì giữ lấy, Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi.

Nếu được biệt riêng để làm công việc Chúa, chúng ta sẽ không có thời gian cho những rắc rối; đặc biệt là khi tấm lòng chúng ta luôn muốn làm hài lòng Ngài.

Hãy luôn hành động để có đầy bông trái Thánh Linh và truyền tải đến mọi người sứ điệp Tin Lành bình an. Đó là “công việc toàn thời gian” của chúng ta.

Phao-lô kết thúc lá thư của mình trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:16:

"Nguyền xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách! Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy!"

 

Bài: Martha Noebel; dịch: Jasmine

(nguồn: cbn.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này