Chiến thắng cám dỗ

Dưỡng linh
05:56 22/01/2020

Oneway.vn - Khi đọc phân đoạn Kinh Thánh trong Gia-cơ 1:2-3; 12-15, chúng ta có thể thấy ông Gia-cơ đang nói đến hai sự việc khác nhau.

Thứ nhất, sự thử thách hay cám dỗ đến từ hoàn cảnh bên ngoài (Gia-cơ 1:2-3,12).
Thứ hai, những cám dỗ phát xuất từ những ước muốn tội lỗi bên trong chúng ta (Gia-cơ 1:13-15).

Đức Chúa Trời cho phép những thử thách hay cám dỗ bên ngoài xảy đến để thử luyện và khiến cho đức tin chúng ta vững mạnh. Tuy nhiên, những cám dỗ đến từ bên trong không bao giờ đến từ Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh chép: “Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai.” (Gia-cơ  1:13)

Chúng ta phải chịu đựng những thử thách đến từ bên ngoài nhưng phải chiến thắng cám dỗ đến từ bên trong.

Vậy, làm thế nào để chiến thắng cám dỗ?
Ma quỷ cám dỗ chúng ta bằng nhiều cách. Cách mà ma quỷ thường sử dụng là gieo nghi ngờ và những tư tưởng xấu vào trong tâm trí của chúng ta, rồi xúi giục chúng ta phạm tội. Chúng thường gieo trong đầu chúng ta rằng, ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi.

Cho nên ông Gia-cơ khẳng định rằng, Đức Chúa Trời không phải là tác nhân của sự cám dỗ, Ngài chỉ thử thách để giúp cho con dân Chúa vững mạnh và tăng trưởng tâm linh nhưng Ngài không cám dỗ để hủy hoại con dân Ngài. Vì thế, để chiến thắng cám dỗ, bí quyết đầu tiên ông Gia-cơ đưa ra là phải tránh hoài nghi và dứt khoát không để cho những tư tưởng xấu vương vấn trong tâm trí của mình. Nhận diện kẻ thù là yếu tố đầu tiên và quan trọng để có thể chiến thắng. Và thứ hai là nhận biết bản chất xác thịt vẫn còn trong chúng ta.

Ma quỷ thường lợi dụng những tư tưởng, dục vọng xấu xa trong con người cũ của chúng ta để lôi cuốn và quyến rũ chúng ta và khi dục vọng đã thai nghén và cưu mang thì sinh ra hành động tội lỗi.

Một quy luật rất nguy hiểm là tội sẽ sinh ra tội, khi tội lỗi đã trọn thì dẫn đến sự chết.

Rô-ma 6:23 chép: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.”

G-la-ti 6:7-8 cũng cho biết “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.”

Ngoài việc nhận biết kẻ thù, còn phải nhận biết sự yếu đuối và bất toàn của chính mình nữa.

Điều lưu ý, Gia-cơ nhấn mạnh rằng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Khi phạm tội chúng ta thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho Đức Chúa Trời cám dỗ, cho ma quỷ… nhưng Kinh Thánh dạy rằng, ma quỷ là kẻ cám dỗ thật sự, nhưng nó không thể bắt chúng ta phạm tội.

Ma quỷ cám dỗ nhưng quyết định phạm tội hay không là của chúng ta, nếu để cho dục vọng của mình lèo lái thì sẽ thất bại trước cám dỗ của ma quỷ, nhưng nếu biết nhờ cậy Chúa, sử dụng những vũ khí thuộc linh để chống cự lại, chúng ta sẽ chiến thắng.

Bài học hôm nay giúp gì cho bạn trong cuộc chiến với ma quỷ và cám dỗ?

Xin Chúa giúp đỡ bạn và tôi đủ sức áp dụng những điều học được hôm nay để đắc thắng những cám dỗ thường xuyên xảy đến trong cuộc sống mỗi ngày và hãy nhớ lời Chúa hứa: “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.” (I Cô-rinh-tô 10:13)

 

Sara Kim

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này