Hòa nhập hay hòa tan?

Dưỡng linh
08:55 17/07/2019
Bạn tránh xa nhiệm vụ và sự kêu gọi Chúa dành cho bạn? Bạn đang hòa mình vào văn hóa thế gian thay vì tiến đến vương quốc Trời?

Mục sư Oregon Rick McKinley, tác giả cuốn sách “Faith for the Moment/Đức tin hiện hữu”, cho rằng nhiều tín đồ ngày nay đang làm hòa mình vào thế gian thay vì đầu tư cho Vương quốc Chúa, và lý do là họ đã mất đi danh tính thật của mình trong Đấng Christ.

Tiêu chuẩn Cơ Đốc giáo dường như đã bị gạt ra ngoài lề, vì nó khiến tín đồ không thể sống thoải mái.

"Tôi nghĩ điều này sẽ khiến chúng ta yên tâm đôi chút: Đó là khi bạn nhìn vào Kinh Thánh, con dân Chúa cũng đã từng ở tình trạng này", McKinley nói với Tiến sĩ Steve Greene. "Dân Israel lưu vong khi bị bắt vào Babylon. Họ đã mất tất cả.

"Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đau khổ, họ đã tìm ra cách để trung thành với Chúa. Điều đó tương tự như thế gian với Hội Thánh ngày nay. Chúng ta sẽ bị đồng hóa vào nền văn hóa suy đồi, hoặc hoàn toàn tách biệt khỏi nó, hay chúng ta tìm cách để sống trong nền văn hóa ấy theo cách trung thành đại diện cho Đấng Christ? Tôi nghĩ cách thứ ba là điều Chúa đang kêu gọi dân của Ngài thực hiện”.

"Thay vì nhờ tài khoản ngân hàng để bảo mật tiền của, hoặc tìm hết cách này đến cách khác để bảo vệ ngôi nhà của mình, chúng ta phải cầu xin huyết của Đức Chúa Jesus bao phủ trong mọi tình huống và để mọi chuyện diễn ra theo ý Ngài. Đức Chúa Jesus không căng thẳng vào lúc này, và chúng ta cũng không nên căng thẳng. Chúng ta là đền thờ của Ngài. Chúng ta là dân Ngài. Và Ngài là Đấng chiến thắng. Chúng ta không được kêu gọi để bảo vệ chính mình, nhưng để tuyên bố với thế gian rằng dù phải chết - chúng ta cũng sẵn sàng chết cho Chúa. Mục đích của cuộc đời chúng ta là trung tín - không phải rút lui. "

 Dịch: Jennie Võ

(Nguồn: Charismanews.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này