Kinh thánh nói gì về hẹn hò?

Dưỡng linh
10:37 30/11/2021

Oneway.vn - Thật dễ dàng để Đức Chúa Trời trong đời sống thuộc linh, nhưng tại sao không bao gồm cả Ngài trong các mối liên hệ cá nhân của chúng ta?

Quan điểm Kinh thánh về việc Hẹn hò

Mặc dù Kinh thánh không nói cách trực tiếp về việc hẹn hò, nhưng nó đã đề cập rất nhiều về những mối quan hệ, mối liên hệ tin kính, và những nguyên tắc có thể được áp dụng cho cách bạn hẹn hò.

Trên thực tế, một phần trong cuốn sách của tôi - True Love Dates (Zondervan, 2013), dành riêng để xem xét cách áp dụng những nguyên tắc này vào các tình huống thực tế. 1 Cô-rinh-tô 10:31 nhắc chúng ta rằng bất kể chúng ta đang làm gì; nó có thể được sử dụng như một phương tiện để tôn vinh Đức Chúa Trời. Kinh thánh nói rõ rằng cuộc sống không chỉ là “việc nên làm” và “việc không nên làm” mà nhiều hơn về việc làm những điều có ảnh hưởng tốt, lành mạnh và đúng đắn (1 Cô-rinh-tô 10:23). Vậy điều đó có nghĩa gì khi nói đến hẹn hò? Làm thế nào để việc hẹn hò được thực hiện một cách lành mạnh và đúng đắn?

1. Trở nên một người tin kính.

Cách tốt nhất để có một mối quan hệ hẹn hò lành mạnh là trở nên một người tin kính. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải “lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá” - và trở nên mới mỗi ngày (Ê-phê-sô 4:22-24). Trở nên giống Đấng Christ hơn thiết lập chúng ta cho những tương tác với người khác để phản chiếu tình yêu, sự chữa lành, và sự trọn vẹn. Tôi không biết bạn nghĩ thế nào, nhưng tôi nói rằng đó là một bước đi đúng hướng khi nói đến việc hẹn hò lành mạnh.

2. Hẹn hò với một người tin kính

Lời Chúa nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc kết nối với người có cùng đời sống thuộc linh với chúng ta (2 Cô-rinh-tô 6:14, 1 Cô-rinh-tô 15:33). Lẽ thật về các mối quan hệ là khi mỗi cá nhân trong một mối quan hệ càng có một đời sống lành mạnh cả về thuộc linh lẫn thuộc thể thì mối quan hệ đó sẽ càng lành mạnh. Áp dụng lẽ thật này để hẹn hò bằng cách kết nối với những người có sự hài hòa với bạn trong cả thuộc linh lẫn tình cảm.

3. Xem hẹn hò như là một cơ hội cho sự khích lệ

Dù chúng ta ở đâu hay đang ở với ai, trên tất cả chúng ta được gọi để phản chiếu tình yêu của Đức Chúa Trời, để khích lệ và nâng đỡ những người xung quanh chúng ta (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11). Điều quan trọng cần nhớ là hẹn hò không bao giờ được dùng cho mục đích làm cho người khác biết đến Chúa Jêsus. Nhưng hãy sống một đời sống tin kính để khích lệ, nâng đỡ và cùng nhau gây dựng mối liên hệ mà chúng ta nối kết. Những tương tác lành mạnh với người khác sẽ để lại cho chúng ta ít sự tiếc nuối hơn dù kết quả lâu dài có như thế nào.

4. Duy trì ranh giới thân thể

Trong toàn bộ Kinh thánh, chúng ta được nhắc nhở về ý nghĩa của mối quan hệ thể xác trong bối cảnh của một cuộc hôn nhân đã cam kết (Hê-bơ-rơ 13:4, Nhã ca 8:4). Hẹn hò lành mạnh có nghĩa là chúng ta đảm bảo tôn trọng và kính trọng phần này trong cuộc hôn nhân tương lai của cả hai. Hãy đặt ra các giới hạn và ranh giới thể xác khi tiếp xúc với người khác giới.

5. Dâng trình nó cho Chúa

Thật dễ dàng để Đức Chúa Trời trong đời sống thuộc linh, nhưng tại sao không bao gồm cả Ngài trong các mối liên hệ cá nhân của chúng ta? Chúng ta được khuyến khích qua lời Chúa để dâng trình những nhu cầu, mối quan tâm và mong muốn của mình đến với Ngài (Ma-thi-ơ 7:7). Những điều khiến chúng ta quan tâm Ngài biết hết và Ngài khao khát được kết nối với chúng ta theo cách có ý nghĩa. Các mối quan hệ chúng ta có đó là một công cụ kéo chúng ta đến gần Đức Chúa Trời, khi chúng ta tìm kiếm Ngài để tìm cầu sự khôn ngoan, sự hướng dẫn và sự sáng trên suốt chặng đường (Thi Thiên 34:10).

Vì vậy, bất kể bạn đang ở vị trí nào trong cuộc hẹn hò, hãy nhớ rằng không có cái gọi là “Hẹn hò theo Cơ Đốc nhân”, chỉ có những người Cơ Đốc nhân hẹn hò. Đã đến lúc loại bỏ áp lực của việc cố gắng hẹn hò theo “Kinh thánh” và thay vào đó, hãy xem toàn bộ mối liên hệ của chúng ta với người khác như một cơ hội để kết nối với Đức Chúa Trời, để trở nên hoàn thiện chính mình theo cách tốt nhất và phản chiếu về Ngài cho những người mà Ngài mang đến trong cuộc sống của chúng ta.

Bài: Debra K. Fileta; dịch: Abby
(Nguồn: crosswalk.com )

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này