Sao kẻ ác không bị trừng phạt bởi những điều họ làm?

Dưỡng linh
02:53 14/11/2019

Oneway.vn - Đa-vít đã từng thắc mắc về câu hỏi này trong Thi thiên: "Tôi từng thấy kẻ ác có thế lực lớn, trải ra như cây xanh tươi mọc nơi cố thổ" (Thi-thiên 37:35).

Ông cũng quan sát thấy: 

"Vì khi tôi thấy sự hưng thịnh của kẻ ác,

 Thì có lòng ganh ghét kẻ kiêu ngạo.

 Vì trong cơn chết chúng nó chẳng bị đau đớn;

 Sức lực của chúng nó vẫn đầy đủ.

 Chúng nó chẳng bị nạn khổ như người khác,

 Cũng không bị tai họa như người đời.Khi tôi suy gẫm để hiểu biết điều ấy,

 Bèn thấy là việc cực nhọc quá cho tôi,

 Cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời,

 Suy lượng về sự cuối cùng của chúng nó.

 Chúa thật đặt chúng nó tại nơi trơn trợt,

 Khiến cho chúng nó hư nát." (Thi thiên 73: 3-5, 16-18).

Chúa ban cho kẻ ác cơ hội ăn năn, Ngài kiên nhẫn để dẫn họ đến sự ăn năn (xem Rô-ma 2: 5-7). Nhưng thay vào đó, họ thường lợi dụng lòng nhân từ Ngài và nói: "Chúa không biết chúng ta đang làm gì. Chúng ta sẽ thoát tội thôi!", điều này dường như đúng... trong một thời gian. Nhưng họ sẽ dành cõi đời đời trong địa ngục. Đời đời là rất dài nhưng cuộc đời là rất ngắn!

Cái ác của chính họ cũng sẽ trở lại với họ. Người xưa có câu "Gieo gió ắt gặp bão", và hơn hết Lời Chúa phán "Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì hễ ai gieo giống chi, lại gặt giống nấy" (Ga-la-ti 6:7). Nếu bạn dùng cái ác đối xử với mọi người, một ngày kia bạn cũng phải nhận lấy cái ác.

Còn điều gì khủng khiếp hơn những năm đời của một băng đảng tội phạm, sống trong nơm nớp sợ hãi rằng sẽ bị ai đó trả thù: Luôn lo sợ sẽ có ai đó hại mình, giống như mình đã hại người khác? Không có ai để tin tưởng hoặc trông cậy; không biết khi nào viên đạn sát thủ sẽ xoáy thẳng vào tim?

Tương tự như vậy với mọi kẻ ác. Họ sẽ bị trừng phạt ngay khi còn sống trên thế gian, thậm chí khi chúng ta không chứng kiến rõ điều đó. Có thể là vấn đề về thần kinh, bệnh tật, con cái hoang đàng, hoặc người vợ làm khổ họ. Hãy yên tâm, không ai thoát khỏi cái ác họ gây ra. Ngày phán quyết sớm muộn rồi cũng đến.

"Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui-mừng trong buổi thiếu-niên, khá đem lòng hớn-hở trong khi còn thơ-ấu, hãy đi theo đường-lối lòng mình muốn, và nhìn-xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Vậy, khá giải sầu khỏi lòng ngươi, và cất điều tai-hại khỏi xác-thịt ngươi; vì lúc thiếu-niên và thì xuân-xanh là sự hư-không mà thôi." (Truyền đạo 11:9-10)

 

Bài: Pat Robertson; dịch: Jasmine

(nguồn: cbn.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này