Thơ - Sống với lòng thương xót

Văn Phẩm
01:00 20/09/2022

Oneway.vn - Ai cũng biết ban cho là có phước
Sè tay ra hơn nắm chặt bàn tay
Lời Chúa dạy thật phước hạnh lắm thay!
Nhưng khó lắm vì lòng người tư kỷ.

Ai cũng biết ban cho là có phước (1)
Sè tay ra hơn nắm chặt bàn tay
Lời Chúa dạy thật phước hạnh lắm thay!
Nhưng khó lắm vì lòng người tư kỷ. (2)

Sống ý nghĩa khi mở lòng bố thí
Luôn yêu thương, và giúp đỡ mọi người
Hòa cùng nhau trong nhà Chúa vui tươi
Hay thương xót như Chúa hằng thương xót.

Cố gắng là Cơ Đốc nhân thật tốt
Hiển vinh Cha và ích lợi cho đời
Đem danh Ngài truyền ra khắp mọi nơi
Như ngọn đuốc lòe ra trong đêm tối.

Xin Chúa thương luôn đưa đường dẫn lối
Không chỉ nghe nhưng cần phải làm theo
Lời Chúa phán ai "thương xót kẻ nghèo"
Tức là cho Giê hô va vay mượn. (3)

Khi Chúa cho cuộc sống mình vui hưởng
Nghĩ đến người đang cảnh khổ mà thương
Sè tay ra, như là một thức hương (4)
Chúa sẽ báo lại cho ơn lành ấy.

Dù có thể bây giờ mình không thấy
Nhưng ngày kia trước tòa án Chí cao
Chúa thương phán: "Kẻ ấy hãy mau vào"
Nhận phần thưởng Chúa trao không hề mất.

Phước hạnh lắm khi đi trong lẽ thật
Biết chắc rằng "Chúa cơ nghiệp đời tôi". (5)
Ngài giữ tôi, khi tôi đứng hoặc ngồi
Bù đắp lại cho tôi ân huệ khác

Đừng nghĩ suy ban cho là mất mát
Vì gieo ra sẽ gặt lại muôn phần
Khi đã gieo giữ lòng chớ phân vân
Không trể nải đến kỳ ta sẽ gặt. (6)

Lúc ban cho không nên nhiều thắc mắc
Vì chẳng ai xứng đáng được yêu thương
Nhưng Jêsus vẫn từ bỏ Thiên đường
Ngài chết thế cho con người tội lỗi

Ngày hôm nay, Chúa cho còn cơ hội
Làm điều lành, để hưởng phước mai sau
Tin chắc rằng Chúa sẽ đến rất mau
Thưởng cho kẻ đã có lòng thương xót.

Ngô Quang Minh
27.8.2022.

1. Công vụ 20:35b.
2. II Ti mô thê 3: 2
3. Châm ngôn 19:17
4. Phi lip 4:18
5. Ca thuong 3:24
6. Ga la ti 6:9.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này