Xưng tội để được tha tội

Dưỡng linh
09:25 08/04/2021

Oneway.vn - Tội lỗi bạn đang đối mặt là gì, bạn tìm mọi cách để che giấu hay mạnh dạn xưng ra, ăn năn và tìm kiếm sự tha thứ từ Đức Chúa Trời? Hãy đến với Chúa, bởi vì Ngài đang lắng nghe!Hãy sẵn sàng dành thời gian để đọc và suy gẫm phân đoạn Kinh Thánh dưới đây:

"Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Vì tay các ngươi đã ô uế bởi máu, ngón tay các ngươi đã ô uế bởi tội ác; môi các ngươi nói dối, lưỡi các ngươi lằm bằm sự xấu xa. Trong các ngươi chẳng có ai lấy lẽ công bình mà kêu rêu; chẳng có ai lấy điều chân thật mà đối nại. Hết thảy đều cậy sự hư không, nói lời dối trá, cưu mang điều ác và đẻ ra tội trọng. Họ ấp trứng hổ mang và dệt màng nhện; ai ăn những trứng đó sẽ chết, và nếu một cái trứng giập ra, sẽ nở thành rắn lục. Những màng họ không dùng làm áo được, không thể mặc được hàng họ đã dệt ra; công việc họ là công việc đáng tội, tay họ làm những việc hung tàn. Chân họ chạy đến điều ác, nôn nả làm đổ máu vô tội; tư tưởng họ là tư tưởng gian tà, sự phá hại diệt vong là ở trên đường lối họ. Họ không biết đường bình an, trong đường họ đi không có sự công nghĩa. Họ tự làm những lối quanh quẹo: ai đi trong đó thì chẳng biết sự bình an! Vậy nên sự công bình đã cách xa chúng ta, sự nhân nghĩa cũng không theo kịp chúng ta. Chúng ta trông mong sự sáng, mà sự tối tăm đây nầy, trông mong sự sáng láng, mà đi trong u ám.

Chúng ta đi dọc theo tường như người mù; rờ rẫm như người không có mắt; đúng trưa mà vấp chân như chạng vạng; giữa những kẻ mạnh mẽ mà mình như người chết. Chúng ta cứ rên siết như con gấu, và rầm rì như chim bồ câu; trông sự công bình, mà nó không đến, đợi sự cứu rỗi, mà nó cách xa! Phải, sự phạm phép chúng tôi đã thêm nhiều trước mặt Ngài, tội lỗi chúng tôi làm chứng nghịch cùng chúng tôi. Vì sự phạm phép chúng tôi ở cùng chúng tôi, và chúng tôi biết sự gian ác mình. Chúng tôi đã bạn nghịch, chối Đức Giê-hô-va, và trở lòng chẳng theo Đức Chúa Trời mình. Chúng tôi nói sự bạo ngược và phản loạn, cưu mang những lời giả dối trong lòng và nói ra! Cho nên sự công bình trở lui lại, sự nhân nghĩa đứng xa; vì lẽ thật vấp ngã giữa đường phố, và sự ngay thẳng chẳng được vào. Lẽ thật đã không còn, ai lánh điều dữ thì phải cướp bắt.

Đức Giê-hô-va thấy không có sự công bình thì chẳng đẹp lòng, thấy không có người, chẳng ai cầu thay, thì lấy làm lạ lùng. Ngài bèn dùng chính cánh tay mình đem sự cứu rỗi đến; lấy sự công bình mình mà nâng đỡ. Ngài mặc sự công bình làm giáp, đội sự cứu rỗi trên đầu làm mão trụ; lấy sự báo thù làm áo mà bận, lấy sự sốt sắng làm áo tơi mà choàng mình. Ngài báo trả cho người ta tùy việc họ làm: sự thạnh nộ cho kẻ đối địch Ngài, sự báo oán cho kẻ thù nghịch; Ngài sẽ báo trả các cù lao. Người ta sẽ kính sợ danh Đức Giê-hô-va từ phương tây, và sự vinh hiển Ngài từ phương mặt trời mọc lên; vì Ngài sẽ đến như sông tràn dẫy bởi hơi Đức Giê-hô-va thổi giục.

Đấng Cứu chuộc sẽ đến Si-ôn, đến cùng những kẻ thuộc về Gia-cốp, là kẻ bỏ tội lỗi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: Về phần ta, nầy là giao ước ta đã lập với họ. Thần ta ở trên ngươi, cả đến những lời ta đã đặt nơi miệng ngươi, sẽ chẳng lìa khỏi miệng ngươi, miệng dòng dõi ngươi, và miệng dòng dõi của dòng dõi ngươi,từ bây giờ cho đến đời đời! Đức Giê-hô-va phán vậy". (Ê-sai 59:1-21)

Trong hai phân đoạn trước Đức Chúa Trời buộc người Y-sơ-ra-ên về nhiều tội mà họ đã phạm, trong đó có tội thờ hình tượng và giả hình. Trong câu Kinh Thánh này, Tiên tri Ê-sai tiếp tục kết tội họ, bằng cách nhấn mạnh đến sự bất công xã hội mà họ đã tạo ra. Ông nói rằng: “Sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời”. Tội mà họ phạm ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống, khiến cho tay, môi miệng trở nên xấu xa (Ê-sai 59:3), làm xói mòn các giá trị đạo đức (Ê-sai 59:4a), khiến cho đường lối con người trở nên quanh quẹo và đầy nguy hiểm (Ê-sai 59:8).

Không chỉ phạm tội, mà dân Đức Chúa Trời còn than phiền Ngài về những khó khăn họ gặp phải, bằng cách nói rằng Ngài không đủ năng quyền để cứu họ, Ngài nặng tai nên không thể nghe họ (Ê-sai 59:1). Nhưng nói như thế là sai, dại dột, và thiếu hiểu biết. Bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy dường như Đức Chúa Trời ở quá xa không cứu giúp, chúng ta nên nhìn lại mình để tìm hiểu nguyên nhân: Chính tội lỗi đã khiến chúng ta xa cách Ngài, khiến cho lời cầu nguyện của chúng ta không được Ngài nhậm. Trong tình trạng như thế, điều chúng ta cần làm là cầu nguyện, xưng tội và ăn năn để Ngài tha thứ và phục hồi chúng ta.

Vì ưa thích bóng tối hơn là ánh sáng (Ê-sai 59:9), nên người Y-sơ-ra-ên trở nên mù lòa, yếu đuối (Ê-sai 59:10). Tội họ phạm với Đức Chúa Trời bao gồm tội chống nghịch và dối trá (Ê-sai 59:13). Người ta không thể tìm thấy sự công chính và chân lý ở nơi họ (Ê-sai 59:14). Trong xã hội đầy sự tối tăm, những người cố tránh làm điều dữ trở thành nạn nhân của người dữ; người ác bức hại, mưu hại những người sống công chính, vu cáo những người không đồng mưu ác với họ, cô lập hoặc gài bẫy những người từ chối đi theo đường lối gian tà.

Nhận biết rằng tội của người Giu-đa dẫn đến hậu quả khủng khiếp, Tiên tri Ê-sai tự xét mình cũng là người phạm tội giữa vòng dân tộc Giu-đa và dùng từ “chúng tôi” để thay mặt cho người Y-sơ-ra-ên công khai xưng nhận tội lỗi với Đức Chúa Trời. Để đáp lời của Tiên tri Ê-sai, Đức Chúa Trời sẽ ban sự bình an cho những người có lòng ăn năn, thống hối. Ngài sẽ từ Si-ôn đến với tư cách Đấng Cứu Chuộc, chứ không phải là Quan Án. Ngài đến với những người có lòng ăn năn. Ngài đến với ân sủng và tình yêu thương của người cha chứ không phải với sự thịnh nộ (Ê-sai 59:20-21).

Tội lỗi bạn đang đối mặt là gì, bạn tìm mọi cách để che giấu hay mạnh dạn xưng ra, ăn năn và tìm kiếm sự tha thứ từ Đức Chúa Trời? Hãy đến với Chúa, bởi vì Ngài đang lắng nghe!


Theo CBĐT

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này