Xưng tội để tiếp tục bước đi trong Ánh sáng

Dưỡng linh
03:09 14/01/2021

Oneway.vn - “Nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta”.

Suy ngẫm Lời Chúa trong I Giăng 1:5-10

“Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta”.

Khi Sứ đồ Phao-lô bị bắt vì tội giảng về Danh Chúa Jêsus, và bị giải đến hầu tòa của vua Ạc-ríp-ba, ông làm chứng trước mặt vua rằng ông đã từng cuồng nhiệt bức hại những người tin Chúa, nhưng trong một chuyến đi lùng bắt các môn đệ của Chúa, ánh sáng chói lòa của Chúa hiện ra bắt phục ông và kêu gọi ông làm người truyền giảng Danh Ngài.

 Sứ đồ Phao-lô có lòng tín ngưỡng nhiệt thành, trước kia ông vẫn tưởng mình bắt bớ các môn đệ của Chúa Jêsus là phụng sự Đức Chúa Trời, nhưng khi ánh sáng Đức Chúa Trời chiếu rọi vào tâm trí ông, ông nhận biết ông đang “làm nô lệ cho luật của tội lỗi” (Rô-ma 7:23). Tội lỗi là công cụ của sa-tan để trói buộc giam hãm con người, nhưng Chúa đã cứu ông khỏi ngục tù mê muội đó để trở thành người truyền rao ánh sáng của Ngài cho nhiều dân tộc. 

Khi một người mở lòng tin nhận Chúa Jêsus, họ được mở mắt, được đưa từ thế giới tối tăm vào nơi sáng láng, từ vòng kiềm tỏa của quỷ sa-tan được bước vào vương quốc Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Ánh Sáng. Chúng ta đến với Ngài là được bước vào nơi sáng láng. Bao lâu chúng ta còn đi trong ánh sáng là chúng ta còn ở trong Đức Chúa Trời. Trái lại, nếu chúng ta cảm thấy thích thú những việc tối tăm, là chúng ta bắt đầu lìa xa Đức Chúa Trời và bước vào bóng tối là lãnh địa của sa-tan.

 Làm thế nào để cứ tiếp tục bước đi trong ánh sáng? Nếu chúng ta bước đi trong đơn độc, thì ‘chẳng chóng thì chầy’, chúng ta sẽ bị ngã gục. Sứ đồ Giăng cho chúng ta biết giải pháp Đức Chúa Trời dự bị cho chúng ta: “Nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Jêsus Christ, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (câu 7). Đường về thiên quốc không dành cho những lữ khách độc hành. 

Xin đọc Hê-bơ-rơ 11 để bạn thấy  mình không hề cô đơn. Nếu bạn bước đi trong ánh sáng, thì bạn được tương giao với tập thể dân Chúa là những người cùng đi với bạn trên hành trình về thiên quốc. Sự tương giao đó đem cho bạn niềm vui, sự khích lệ, giúp bạn vững tiến trong ánh sáng của Chúa. Một người sau khi tin nhận Chúa, nếu không chịu gia nhập Hội Thánh, sinh hoạt thờ phượng Chúa, tương giao học hỏi với anh chị em mình thì chắc chắn không thể nào đứng vững được. Nhưng chúng ta, những con người bất toàn làm sao tránh khỏi những khoảnh khắc lỡ sa chân vào bóng tối, những lúc yếu đuối sa ngã? Đức Chúa Trời đã có một giải pháp cho chúng ta: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (câu 9).

Đây không phải là xưng tội để được giải tội theo nghi lễ, mà là hối tiếc về những tư tưởng hay hành động của mình đã xúc phạm đức thánh khiết và yêu thương của Đức Chúa Trời và Con Ngài, và chân thành ăn năn lìa bỏ nó, thì Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ tha tội cho chúng ta theo đức thành tín của Ngài, để chúng ta cứ tiếp tục bước đi trong ánh sáng của Ngài.

CBDT

 

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này