Satan sụp đổ và sự chiến thắng vĩ đại nơi Đấng Christ (P.3)

Niềm Tin Căn Bản
11:08 09/01/2020

Oneway.vn - Chúa cai trị satan

Trở lại câu hỏi về nguồn gốc tội lỗi của satan. Chúa có bất lực trước ý muốn bất chính của các thiên sứ? Liệu sức mạnh nào có thế giới hạn sự cai trị Ngài trên chúng? Từ đầu đến cuối Kinh Thánh, Chúa luôn có thẩm quyền cai quản satan. Ngài có quyền và sức mạnh để kiềm chế nó bất cứ lúc nào Ngài muốn.

Do đó, tôi kết luận rằng Chúa cho phép satan phạm tội không phải vì Ngài bất lực không thể ngăn chặn nó, mà vì Ngài có mục đích cho nó. Vì Chúa không bao giờ bị mất cảnh giác, nên sự cho phép của Ngài luôn có mục đích, lý do vô cùng khôn ngoan. Chúng ta không biết tội lỗi đã phát sinh trong lòng thiên sứ như thế nào, vì Chúa không bày tỏ. Nhưng điều chúng ta biết là Chúa có chủ quyền đối với satan, do đó satan sẽ không làm được gì nếu không được Ngài cho phép. Mọi hành động của satan là một phần trong mục đích và kế hoạch vĩ đại của Ngài. Satan luôn bị cai quản dưới sự khôn ngoan toàn năng của Chúa.

 

Tại sao Chúa không diệt  Satan?

Tại sao Chúa không quét sạch satan? Ngài có quyền và sức mạnh để làm vậy. Khải Huyền 20:10 chép rằng Ngài sẽ làm điều này một ngày nào đó. Tại sao Ngài không ném nó xuống hồ lửa ngay  khi nó nổi loạn? Tại sao lại để nó tung hoành trên thế gian trong nhiều thế kỷ?

Câu trả lời cuối cùng là mọi thứ được dựng nên bởi Đấng Christ và vì Đấng Christ (Cô-lô-se 1:16).

Đức Chúa Jesus Christ cuối cùng sẽ được tôn cao vì Ngài đã đánh bại satan bởi sự nhịn nhục, kiên nhẫn, khiêm nhường, phục vụ, đau khổ và hy sinh, thay vì nhờ quyền năng đơn thuần. Và khi Con càng được tôn cao, niềm vui của những người yêu mến Ngài càng lớn.

 

Vì sự trọn vẹn của Đấng Christ vinh quang

Vinh quang Đấng Christ đạt đến đỉnh cao trong sự hy sinh vâng phục tại thập giá, nơi Chúa Jesus đã chiến thắng ma quỷ (Cô-lô-se 2:15). “Ngài phán: Hiện bây giờ Con Người được vinh hiển, và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi Con Người” (Giăng 13:31). 

Phao-lô nói: “Thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại; song le, về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Gờ-réc, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 1: 23-24). Chúa phán với Phao-lô nói về cái dằm xóc của ông: “Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cô-rinh-tô 12: 9).

Cuối cùng, satan và mọi thứ nó làm đều phục vụ để làm vĩ đại thêm sức mạnh, sự khôn ngoan, tình yêu, ân điển, lòng thương xót, nhân từ của Đấng Christ. Chúng ta sẽ không biết sự vinh quang trọn vẹn của Chúa Jesus nếu Ngài không đánh bại satan theo cách Ngài đã làm trong Kinh Thánh.

Xem thêm: Satan sụp đổ và chiến thắng vĩ đại nơi Đấng Christ (P.1)

               Satan sụp đổ và chiến thắng vĩ đại nơi Đấng Christ (P.2)

 

Bài: John Piper, dịch: Hồng Nhạn

(nguồn:desiringgod.org)

 

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này